Novi kriteriji protiv etno-biznisa

Organizacije nacionalnih manjina u narednoj godini bit će financirane prema novim kriterijima koje je Savjet za nacionalne manjine prihvatio 23. oktobra. Opći kriteriji ostali su isti: sredstva će se davati nevladinim udruženjima i ustanovama koje artikuliraju većinu djelatnosti manjinskih zajednica i izražavaju potrebu za očuvanjem etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno znače doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvitku Hrvatske. Zadatak Savjeta je i održavanje i podizanje dostignutog nivoa ostvarivanja etničkih prava koja su značajna za pripadnike nacionalnih manjina, pri čemu će se naročita pažnja poklanjati kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju etničkog identiteta. Podržavat će se programi koji doprinose unapređenju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja.

Financijska podrška i dalje će se utvrđivati prema predloženim programima udruženja i ustanova, vodeći računa o broju pripadnika nacionalnih manjina koje okupljaju, razgranatosti kulturnih društava i drugih udruženja, članica na lokalnom nivou, i dužini kontinuiranog djelovanja. Programi udruga i dalje će se ocjenjivati prema dosadašnjim ukupnim rezultatima, kvalificiranosti nositelja programa, stvorenim pretpostavkama za realizaciju programa i značenju programa za pripadnike nacionalnih manjina na određenom prostoru, kaže predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer, ističući da će se prilikom ocjene predloženih programa voditi računa o kvaliteti predloženog programa i njegovoj održivosti. Prednost će imati udruženja i ustanove, i programi udruga i ustanova, koje okupljaju većinu pripadnika pojedine nacionalne manjine, odnosno one koje su kroz duže vrijeme ostvarivale značajne rezultate u očuvanju etničkog i kulturnog identiteta, poticale pripadnike svoje nacionalne manjine na tolerantno i usklađeno djelovanje unutar svoje nacionalne manjine i vodile računa o ukupnoj racionalizaciji i štednji.

Bitna promjena u kriterijima jeste ta da će sredstva moći dobivati manjinska udruženja i ustanove koje djeluju najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva i imaju najmanje 20 članova koji su deklarirani pripadnici manjine.

Član Savjeta i predstavnik slovenske manjine Darko Šonc, kao i drugi članovi, podržava takve promjene.

– To je doneseno kako bi se spriječila poplava manjinskih udruga, jer smo bili na putu da se sve pretvori u etno-biznis. Neke udruge za koje je po zakonu dovoljno da imaju tri člana predlažu projekte u ime mađarske, romske, slovenske ili neke druge manjine, iako s tim nemaju neke velike veze – kaže Šonc. Novi su kriteriji osigurač od inflacije projekata, pogotovo u svjetlu činjenice da se sredstva dodjeljuju prema projektima, a ne prema broju pripadnika neke nacionalne manjine, a Šonc ističe da će se time i dalje osiguravati transparentnost postupka dodjeljivanja sredstava.

Mi ćemo podsjetiti na to da su manjinska udruženja i ustanove dužni vratiti akontirana sredstva za programe koji nisu ostvareni, a u slučaju da se sredstva ne vrate, obustavlja se daljnje financiranje te udruge ili ustanove. Njihova je obaveza i vraćanje sredstava ako u međuvremenu za isti program koji se financira putem Savjeta za nacionalne manjine u potpunosti osiguraju sredstva iz drugih stavki državnog budžeta.

I dok je u toku razmatranje projekata za koje je zatražena podrška, za što je rok za predaju bio 12. novembar, još uvijek je nepoznanica kolika će biti ukupna sredstva koja će naredne godine biti na raspolaganju manjinskih organizacijama

– Vlada predlaže da proračun Savjeta u 2010. bude manji za 4,4 posto u odnosu na 43,5 milijuna kuna predviđenih trećim rebalansom ovogodišnjeg proračuna – kaže Tolnauer. Hoće li to biti i konačno rješenje, pokazat će se u narednim mjesecima.