Dio škole u Tušiloviću Karlovac protupravno prodao crkvi

Naselje Tušilović u Karlovačkoj županiji muku muči s imovinsko-pravnom zavrzlamom oko toga kome pripada njihova područna škola. Sam Tušilović u teritorijalnom je sastavu Grada Karlovca, dok njegova škola potpada pod matičnu Osnovnu školu “Katarina Zrinska” u obližnjem Krnjaku. Trenutno je u zemljišnim knjigama kao vlasnik škole u Tušiloviću upisan Grad Karlovac, čija administracija nastoji izdvojiti tu područnu školu od matične i pripojiti je gradskoj školi u naselju Turanj. Izdvajanje bi dovelo do narušavanja sadašnje mreže škola na području županije i do ukidanja statusa matične škole koju pohađa 162 učenika, te do zatvaranja mnogih radnih mjesta.

Krnjačka OŠ “Katarina Zrinska”, koja upravlja objektima i zemljištem područnih škola u Tušiloviću i obližnjim naseljima Donjem Budačkom, Okiću, Hrvatskom Žarištu i Gornjem Budačkom, Općinskom sudu u Karlovcu podnijela je zahtjev za uknjižbu vlasništva tih škola. No, Grad Karlovac je u međuvremenu izvršio uknjižbu vlasništva istih nekretnina na svoje ime i tokom imovinsko-pravnog spora sklopio kupoprodajni ugovor sa župom iz Vojnića kojim dio sporne nekretnine u Tušiloviću, točnije sportsku dvoranu i zemljište, prodaje Katoličkoj crkvi.

Županijski sud ukinuo je rješenje Općinskog suda i predmet vratio na ponovni postupak u kojem je donijeto rješenje za uknjižbu prava vlasništva OŠ “Katarine Zrinske” za zemljište i objekte područnih škola Hrvatsko Žarište, Gornji Budački i Donji Budački, ali ne i za područne škole Okić i Tušilović.

Sporna anketa

– Grad Karlovac nije smio raspolagati nečim što nije njegovo sve dok ne dođe do okončanja spora, jer su sve radnje koje su učinjene do tada ne samo ništavne, već i protupravne. Kao takve za sobom povlače odgovornost. Potpuno je jasno kako je Zakon o vlasništvu apsolutno na strani škole, ali je upitno odugovlačenje u cijelom predmetu i odgovornost onoga tko to rješava – smatra ravnateljica škole u Tušiloviću Branka Janjanin.

S druge strane, voditelj Odsjeka za imovinsko-pravne odnose Grada Karlovca Miroslav Bjeloš kaže da je upis gruntovnog vlasništva zatražen na osnovu odluke Vladine komisije za rješavanje sporova od 1997. godine, kojom se utvrđuje raspoređivanje neraspoređene imovine bivše Općine Karlovac. Tu se uključilo i vijeće mjesnog odbora Tušilovića, na čelu s predsjednicom Katicom Holik, koje je poslalo zahtjev za pripajanje te škole gradskoj OŠ Turanj, u čemu ih podržava i sam Grad Karlovac.

– Želimo samo dobro svojoj djeci. Matična škola i Općina Krnjak odnose se maćehinski prema našoj školi, što je s jedne strane razumljivo jer su na neki način podstanari – tvrdi Katica Holik. Dodaje da prema anketi provedenoj među roditeljima njih 83 posto želi da im djeca pripadaju jednoj od gradskih škola, zbog boljih uvjeta učenja i prometnih veza s Karlovcem. No, Milenko Ljepović, član vijeća mjesnog odbora Tušilovića kaže da na sjednicama tog odbora nije bilo ni riječi o toj osjetljivoj temi.

Cijela situacija oko spornog zahtjeva završila je kaznenom prijavom protiv Katice Holik zbog obmane i zloupotrebe ovlasti, koju je podigla OŠ Tušilović.

Ravnateljica Branka Janjanin ističe da je na sastanku svih roditelja čija djeca gravitiraju Tušiloviću zaključeno da je samo troje za izdvajanje škole, i to zbog sigurnosti učenika, jer u Tušiloviću nema nogostupa, a podržao ih je župnik fra Tomislav Jurić.

– Apsurdno je da zbog troje roditelja, a na štetu ostalih 40, dođe do izdvajanja škole, jer ne postoji niti jedan jedini valjani razlog za to. Sve primjedbe radi navodnog neulaganja u školu pobijene su argumentima, uz isticanje uloženih financijskih pokazatelja u posljednje četiri godine – kaže ravnateljica.

Višegodišnja kampanja

Problem je posebno osjetljiv jer je u Tušiloviću već narušen prijeratni etnički sastav stanovništva, a svaka dodatna promjena u toj sredini mogla bi dovesti do još većih posljedica.

– Svi dobro znamo što znači škola u malim seoskim sredinama. U vrijeme kada Vlada ulaže dodatne napore da srpsko stanovništvo opstane u povratničkim krajevima, na drugoj strani se svim sredstvima nastoji da se i to malo ljudi raseli – kaže ravnateljica škole.

S njom se slaže i načelnik Općine Krnjak Rade Kosanović. On ističe da je u školi dosta urađeno i da pravi razlozi za odvajanje škole nisu briga za odgoj i obrazovanje djece, nego su sasvim druge prirode. Osim toga, došlo bi do ukidanja radnih mjesta, što je posebno traumatično u sredini gdje se svako radno mjesto mora čuvati, dodaje Kosanović.

– To je jedna kampanja koja traje nekoliko godina. Ako se gradskim školama priključi Tušilović, bila bi to jedna vrsta kompenzacije za sve ono što grad nije učinio za naše mjesto – zaključuje Milenko Ljepović. Kaže da grad u Tušiloviću nije izvršio ni rekonstrukciju vodovoda ni električne mreže, nije postavio dio javne rasvjete, nije izgrađen ni nogostup na državnoj cesti D1.

– Uporno se radi da se na Babinoj gori izgradi veliki regionalni centar za gospodarenje otpadom. Mi smo protiv toga, ali predsjednica vijeća Katica Holik nikada oko toga nije uputila službeni dopis nadležnima. Zato jest onaj za izdvajanje škole – dodaje Ljepović.

Povodom problema oko OŠ Tušilović, Uprava za nacionalne manjine i Uprava za osnovno školstvo pri Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta nisu se očitovale na naš upit.