Pokrajine

B.a.B.e u Podunavlju

Put diskriminacije prolazi i kroz Dalj

I među samim manjinama nedostaje solidarnosti jer često diskriminišu jedna drugu, rekla je Sanja Sarnavka

U prostorijama Građanske organizacije razvoja Dalj predstavljena je knjiga “Putevima diskriminacije” Sanje Sarnavke, koordinatorke grupe za ženska prava B.a.b.e. iz Zagreba.

Dalj je jedna od pet sredina u kojoj su B.a.b.e. zajedno s udrugom GORD prošle godine provele projekt istraživanja o diskriminaciji. Osim na području erdutske opštine, istraživanje je provedeno u Pakracu, Lipiku, Požegi, Kninu, Drnišu, Biskupiji, Čakovcu, Murskom Središću i na Visu.

– Danas je najteže biti pripadnik srpske i romske nacionalne manjine – kazala je Sarnavka dodajući da i među samim manjinama nedostaje solidarnosti jer često diskriminišu jedna drugu. 

Tokom istraživanja evidentirani su i drugi oblici diskriminacije kao što su ona nad ženama, invalidima, mladima, stanovnicima ruralnih u odnosu na urbane sredine, na području zapošljavanja, zdravstva, školstva. Zabeleženi su i slučajevi višestruke diskriminacije.

– Imali smo slučaj mlade žene, Srpkinje, osobe s teškim invaliditetom. Njen život u ovoj ekonomskoj situaciji nije teško zamisliti – kazala je Sarnavka.

Istraživanje je pokazalo da su na području opštine Erdut svi stanovnici na neki način diskriminisani jer su loše povezani s oba grada kojima opština gravitira, Vukovarom i Osijekom. Za svaki dokument građani moraju u Osijek, prevoz je skup, većina je nezaposlena, a pitanje zdravstvene zaštite je loše rešeno budući da se takođe odvija na relaciji Dalj-Osijek što zahteva puno vremena i novca.

Osim statističkih podataka, knjiga “Putevima diskriminacije” donosi i anonimne priče pojedinaca koji su doživeli diskriminaciju. Utvrđene su i svojevrsne preporuke o tome šta bi trebalo menjati u društvu. U svakoj jedinici lokalne samouprave neophodna je organizacija civilnog društva, potrebno je menjati Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kako bi pravna zaštita bila dostupna svima bez obzira na socijalni status, u obrazovne kurikulume uvesti edukaciju o ljudskim pravima, u javnim medijima ravnomerno predstavljati sve delove Hrvatske, a u lokalnim medijima realizovati programe za nacionalne manjine i sve ranjive grupe. D. Bošnjak

  •  

Uspeh pačetinskog KUD-a “Branko Radičević”

Nagrada “Popu Ćiri i popu Spiri”

Pačetinci imaju šansu da predstavljaju Vukovarsko-sremsku županiju na Festivalu hrvatskih kazališnih amatera koji će se održati na Hvaru

Predstava “Pop Ćira i pop Spira” u izvođenju dramskog ansambla Kulturno-umetničkog društva “Branko Radičević” iz Pačetina proglašena je jednom od dve najbolje predstave na sedmim Susretima dramskih amatera Vukovarsko-sremske županije u Retkovcima. 

Cvetin Aničić iz Šida, reditelj popularne komedije Stevana Sremca, osvojio je nagradu za najbolju režiju, a glumac Igor Greksa za jednu od dve najbolje muške uloge te glumačko ostvarenje. Igrajući ulogu sluškinje Erže, ovaj 23-godišnjak je oduševio publiku. Priznanje za glumačko ostvarenje pripalo je i Pačetinki Nataši Kraljić.

Među dve najbolje ušla je i predstava “Mačak u vreći” Gradskog amaterskog kazališta iz Županje. Na čelu žirija koji je pratio Susrete dramskih amatera bila je Mira Perić Kraljik, prvakinja drame Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Oba nagrađena dramska ansambla imaju šansu da predstavljaju Vukovarsko-sremsku županiju na Festivalu hrvatskih kazališnih amatera, koji će ove godine biti održan na Hvaru. Konačnu odluku o tome doneće selektor te manifestacije.
Na županijskim Susretima dramskih amatera u Retkovcima učestvovalo je devet dramskih grupa. Pored domaćina, KUD-a “Sloga” iz Retkovaca i amatera iz Županje i Pačetina, na smotri su učestvovale i glumačke družine iz Posavskih Podgajaca, Iloka, Drenovaca, Bošnjaka, Vinkovaca i Petrovaca.

– Ova nagrada je produkt našeg desetogodišnjeg rada koji se konačno isplatio – rekao je Đorđe Đaković, predsednik KUD-a “Branko Radičević”. Pohvalivši organizaciju manifestacije, istakao je da su se zbog gostoprimstva domaćina i dobre saradnje u Retkovcima osećali kao kod kuće.

Za Miroslava Sretića, sekretara KUD-a i pačetinskog pododbora SKD-a “Prosvjete”, plasman je bio očekivan jer su, kako je rekao, s istom predstavom nastupali već nekoliko puta i dobro  je uvežbali.

Pohvale pačetinskim glumcima stigle su i od kolega.

– Moram reći da smo zaista iznenađeni prvim mestom s obzirom na to da je bilo puno dobrih predstava, među kojima bih istakao predstave Pačetina i Retkovaca – kazao je Branko Puhek, sekretar Gradskog amaterskog kazališta iz Županje. 

Nagradu za najbolju režiju Cvetin Aničić osvojio je i prošle godine.

– Voleo bih da nastupimo i na državnom nivou jer je iza nas dobar posao – kvalitetna predstava, urađena profesionalno, usto odlično prihvaćena od publike – kaže Aničić. D. Bošnjak

  •  

U Vukovarsko-sremskoj županiji osnovana

Zajednica udruženja antifašista

Dužnu pažnju poklonićemo obeležavanju stratišta poput Dudika i Crvenog magacina u Vukovaru, najavio je predsednik novog udruženja Slobodan Landup

U Vukovaru je osnovana Zajednica udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije koja će okupljati oko 450 članova iz postojećih antifašističkih organizacija u gradovima Vukovaru i Županji te opštini Borovo. Poziv da im se pridruže upućen je i Udruženju antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja.

Za predsednika novoosnovanog udruženja izabran je Slobodan Landup iz Borova, a članovi predsedništva su Marko Čeprnja iz Vukovara, Milena Rakas iz Borova i Jure Baturina iz Županje. Sekretar je Dražen Vilenica iz Vukovara. Izabran je i Nadzorni odbor na čijem je čelu Božo Obradović iz Županje. Skupština Zajednice antifašističkih udruženja broji 17 članova. Osnivačkoj skupštini je prisustvovala i delegacija Saveza antifašističkih boraca i antifašista iz Zagreba na čelu sa potpredsednicom SABA Katicom Sedmak.

 Pored omasovljenja članstva i osnivanja još nekoliko organizacija, u Markušici, Negoslavcima, Iloku i Vinkovcima, koje će se priključiti Zajednici, jedan od njenih ciljeva je dostojno obeležavanje značajnih datuma iz NOB-a, posebno ove godine kada se navršava 65 godina od pobede nad fašizmom.

– Dužnu pažnju poklonićemo obeležavanju stratišta poput Dudika i Crvenog magacina u Vukovaru – kazao je Slobodan Landup. D. B.

Monografija o darđanskoj likovnoj koloniji

Likovna radionica “Petar Dobrović”, koja djeluje u sklopu pododbora Darda SKD-a “Prosvjeta”, od 2004. godine svake jeseni organizuje likovnu koloniju “Đola”, nazvanu tako po darđanskom sportsko-rekreacijskom centru. Nakon pet saziva te kolonije pododbor Darda, u suizdavaštvu s Vijećem srpske nacionalne manjine Općine Darda, izdao je monografiju “Likovna kolonija Petar Dobrović Darda” na 100 stranica, za koju je tekst napisao Pero Matić, a koju su uredili sam autor i darđanska slikarica Rada Marković.

Nakon uvodnika Pere Matića, u monografiji slijedi nenaslovljena recenzija Zvonka Penovića, a onda prikaz svih pet saziva likovne kolonije. Slijede “Likovna ocena” saziva, popis učesnika tog saziva i reprodukcije u boji nekih slika s tog saziva. Tu je i “Katalog reprodukcija”, u kom su nabrojani svi uvršteni slikari (39) i njihove uvrštene slike. Date su kratke biografije svih 39 učesnika likovne kolonije s njihovim fotoportretima. J. Nedić

  •  

66 godina “Karlovačkog tjednika”

Od partizanskog do digitalnog doba 

Krajem februara “Karlovački tjednik” obilježio je 66 godina od izlaska prvog broja. Prvi broj tog tjednika štampan je u mjestu Adlešiči, u Beloj krajini, u susjednoj Sloveniji, u kući Janka Adlešiča. Pokrenut je 1944. godine, za vrijeme rata, kao glasilo Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Karlovac.

Nakon devet godina neizlaženja, ponovno se pojavljuje 3. jula 1953. godine otkada neprestano izlazi sve do današnjih dana. Tako će sredinom ove godine “Tjednik” obilježiti i 57 godina neprekidnog izlaženja. “Karlovački tjednik” je dao više stotina novinara koji su radili u svim medijima u bivšoj državi. Ostao je najvažniji gradski kroničar, zabilježivši sva glavna zbivanja na području Karlovca i šire regije. Pokrenut je i projekt digitalizacije novina pa je 25 hiljada stranica “Tjednika”, od 1953. sve do 1980. godine, dostupno na internetu. Do kraja ove godine očekuje se digitalizacija svih brojeva “Karlovačkog tjednika” od 1980. do danas. M. C.

  •  

Crna ekonomska 2009. godina u Karlovačkoj županiji

Dvostruko više stečajeva

U privrednoj statistici Karlovačke županije zabilježen je manji broj novih subjekata, ali je povećan broj stečajeva postojećih privrednih subjekata. U 2008. godini bilo je otvoreno 16 stečajnih postupaka, a u 2009. godini otvoreno je čak 30 stečajeva, skoro dvostruko više. Neki stečajevi, kao što je slučaj dugoreške Pamučne industrije, traju više godina.

Na području Karlovačke županije registriran je 3.561 privredni subjekt. Od toga je 150 zadruga, 200 ustanova, jedan savez zadruga, 55 dioničkih društava, šest podružnica inozemnih osnivača i 3.130 društava s ograničenom odgovornošću. U 2008. godini u sudskom registru Trgovačkog suda u Karlovcu ukupno je evidentirano 265 novih privrednih subjekata, dok je u prošloj godini upisano 199 novih subjekata. M. C.

  •  

VSNM Karlovačke županije

Samokritika zbog neredovitog sastajanja

Članovi VSNM-a Karlovačke županije usvojili su izvještaj o radu u 2009. godini i financijski izvještaj. Izrečene su brojne primjedbe na rad Vijeća i njegovih odbora jer se nisu sastajali redovito, dok je predsjedništvo radilo normalnim tempom. Usvojen je i plan rada za ovu godinu u kojem je prihvaćeno da VSNM bude inicijator osnivanja kulturno-informativnog i obrazovnog centra “Lukijan Mušicki”.

Nedavni napad predsjednika karlovačkog pododbora “Prosvjete” na predsjednika županijskog VSNM-a htio se nametnuti kao glavna tema sjednice, što ipak nije prošlo. Predsjednik Vijeća Rade Kosanović je i ovaj put ponovio da je spreman sarađivati sa svima koji to žele i koji su na to spremni. Ponovljeno je da nema nikakvih zapreka da se i Vijeće, a sve u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima manjina, može direktno ili indirektno baviti i kulturnim aktivnostima, što su neki osporavali, pripisujući to pravo isključivo “Prosvjeti”.

Usvojen je i kalendar obilježavanja važnih datuma iz srpske i antifašističke historije na području županije te je dogovoreno da se SNV-u i srpskim zastupnicima u Saboru uputi pismo da se u predstojećim ustavnim promjenama založe za dodatno pravo glasa pripadnika nacionalnih manjina. Za nagradu Karlovačke županije opet je predložen akademski slikar Đorđe Petrović, a od općinskog vijeća u Plaškom traži se da konačno uskladi statut s Ustavnim zakonom i Zakonom o regionalnoj i područnoj upravi i samoupravi kako bi se i u Plaškom održali drugi dopunski izbori za manjinskog zamjenika načelnika općine. M. Cimeša

  •  

SDSS u Borovu

Priznali podbačaj na dopunskim izborima

Naš rad bio je apsolutno kvalitetan i overen na proletošnjim lokalnim izborima. Sve je dobro funkcionisalo do dopunskih izbora na kojima smo zakazali i bitno podbacili – rekao je na redovnoj godišnjoj skupštini Opštinske organizacije SDSS-a Borova predsednik Duško Drobić. Kritički pristup ilustrovao je činjenicom da je u Borovu kandidat stranke Đorđe Ćurčić dobio svega 176 glasova, kojem je protivkandidat bio iz SDSS-a isključeni Jovan Ajduković.

– Verujte da dobar dio ljudi nije ni ni znao da je gospodin Ajduković nezavisni kandidat, već su mislili da je stranački – rekao je Drobić.

Prema njegovim rečima, stranka u Borovu je uspela da prevaziđe novonastalu situaciju i konsolidovala je uspešno svoje redove, a to, kako je precizirao, nije bilo lako. Kako tvrde u SDSS-u, konačna pobeda Ćurčića nad Ajdukovićem u izbornoj utakmici za zamenika župana još je jednom dokazala da nezavisni kandidat ne može protiv organizovane političke stranke.

U jednoglasno prihvaćenom izveštaju o radu Drobić je naveo kako je stranka uspešno vodila i opštinu Borovu u kojoj je na svakom koraku vidljiv napredak. Naveo je nekoliko investicija urađenih prošle godine kao što su pešačke staze i autobusna stajališta. Prema njegovim rečima, u protekloj godini ostvarena je intenzivna saradnja sa svim udruženjima u opštini. Tome svedoči i činjenica da su predstavnici gotovo svih opštinskih udruženja građana prisustvovali skupštini.

– Veličina političke organizacije manifestuje se u činjenici da se osim uspeha priznaju i slabosti, kako se predsednik kritički osvrnuo na određeni period u radu organizacije – rekao je generalni sekretar stranke Danko Nikolić. B. R.

  •  

Bukovička pjesma u Švicarskoj 

Srce kamenjara u srcu Alpa

Vokalni sastav Srce kamenjara, koji izvodi izvornu narodnu muziku, djeluje u Švicarskoj, a čest je gost rodne Bukovice 

Među poznate pjevače izvorne narodne muzike probila se svojim hitom “Tri rijeke” iseljenička grupa Srce kamenjara iz švicarskog grada Bazela. Grupu su osnovali 2005. trojica Benkovčana: Goran Šaponja, Dragan Dobrić i Anđelko Gadžić, svi gastarbajteri.

U potkrovlju napuštene kuće u Lauzenu pored Bazela, iz hobija, isprobavali su rozgalice bukovičko-dalmatinskog kraja, pa ih odlučili javno izvesti. Tekstove za tu grupu napisali su Goran Maksimović iz Bazela, Laste Vrbanja iz Bosne i Hercegovine te Lazo Pajčin iz Srbije.

Godine 2005. došli su Goran, Dragan i Anđelko u svoj rodni kraj za Đurđicu i složno zapjevali. Narod je tu vrstu pjesme odmah prihvatio, razgalili se Bukovčani i tako je pjesma “Tri rijeke” o Krki, Zrmanji i Cetini postala hit. Kraj između Benkovca i Knina dobro je poznat i Kordunašu Boci Tomaševiću, koji priprema aranžmane. Tako benkovačko-bazelska trojka snima svoj prvi CD. Na njemu se nalazi osam pjesama.

– Pola života ostavili smo ovdje u Švicarskoj, a pola dolje u rodnoj Bukovici – priča Goran.

Međusobno su se okumili i tako ojačali prijateljstvo. Kuće su im bile izgorjele, pa su ih uz pomoć Vlade RH obnovili.

– Djeca nam ovdje idu u školu, lijepo govore naš jezik, čitaju, pišu ćirilicu i pjevaju naše izvorne pjesme. Za vrijeme rata humanitarno smo pomagali naš kraj, taj sivi kamen toliko u pjesmi opjevan. Subotom i nedjeljom boćamo, a poslije pravimo posijelo i pjevušimo. Publike uvijek ima. Imamo i originalne nošnje. Napravila ih je Draganova majka Stana koja jako dobro poznaje tradiciju. Za Preobraženje dolazimo opet u Bukovicu, u Đevrske, Cicvare i Kistanje, u manastir Krku, da nas narod čuje i da malo razgali dušu – kažu članovi grupe Srce kamenjara. M. Kajganić