Uskoro revizija negativnih rješenja

Stambeno zbrinjavanje bivših nosilaca stanarskog prava obrađeno je Akcijskim planom Vlade za ubrzanu provedbu stambenog zbrinjavanja na i izvan područja od posebne državne skrbi (PPDS) iz februara 2008. Završetak provedbe Akcijskog plana bio je predviđen za 2011. godinu. U tom roku bila je planirana izgradnja odnosno kupovina oko četiri hiljade stanova. Međutim, rokovi su probijeni i stambeno zbrinjavanje, kako sada stvari stoje, neće biti provedeno ni do 2013. godine.

Od 2006. do 2009. Agencija za stambeno zbrinjavanje kupila je 1.035 stanova izvan PPDS-a. Prema planu Ministarstva regionalnog razvoja, u ovoj godini planirana je kupnja 330 stanova, a 2011. godine 106 stanova. Međutim, tokom terenske provjere Agencije za promet nekretninama (APN) u razdoblju od 1. aprila do 15. maja prošle godine otkriveno je da dio stanova nije useljen i da se ne koristi. Rezultati terenske provjere usklađeni su s dodatnom terenskom provjerom Ministarstva regionalnog razvoja. Pritom je utvrđeno da je od 786 pregledanih stanova useljeno tek njih 316, povremeno je useljeno 116, neuseljeno 289, a za 65 stana nedostupni su podaci o stanju useljenosti. Uviđaj APN-a na terenu uključivao je obilazak stana, a u slučaju da nitko nije bio zatečen u njemu, članovi komisije kontaktirali su susjede i predstavnike stanara, te tražili uvid u stanje brojila i drugih trošila.

U neuseljene stanove spadaju oni čiji su zaštićeni najmoprimci preuzeli ključeve 2008. godine i još nisu u njih uselili, kao i oni čiji novi stanari još uvijek nisu preuzeli ključeve, odnosno otežu s preuzimanjem stana usprkos višekratnim pozivima.

U statistici stambenog zbrinjavanja velik je broj negativno riješenih zahtjeva. Ured UNHCR-a u Hrvatskoj, koji redovno prati provedbu programa stambenog zbrinjavanja, ističe zabrinutost zbog ukupnog broja od 1.708 negativnih prvostupanjskih rješenja. U svrhu otklanjanja sumnji, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja Stanko Janić, koji je nedavno došao na čelo Uprave za područja od posebne državne skrbi, najavljuje reviziju svih negativno riješenih zahtjeva u najkraćem roku.

UNHCR očekuje ponovno otvaranje roka za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, završenog još 2005. godine, kao i uvođenje mogućnosti otkupa državnih stanova od strane korisnika stambenog zbrinjavanja. Izlaskom zaštićenih najmoprimaca stanovi bi se vraćali državi, koja s njima može slobodno raspolagati.