Elektrifikacija završava ove godine

U narednih godinu dana trebalo bi obnoviti elektro-mrežu za još 16 naselja s manje od sto priključaka, za što je ove godine planirano 30 miliona kuna – kaže Stanko Janić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, ističući da bi time program elektrifikacije bio završen.

U 2004. bilo je bez struje još oko osam hiljada domaćinstava u preko 900 naselja, a od tada do danas za sanaciju i obnovu elektro-mreže utrošeno je preko 300 miliona kuna, kaže Janić i dodaje da su u tom postupku prioritet bila naselja s većom koncentracijom priključaka.

Povrat imovine pri kraju

Pred završetkom je i povrat imovine: vraćeno je 19.200 kuća, a preostala su tek 22 postupka čije rješavanje zavisi o vlasnicima i korisnicima te dinamici sudskih postupaka.

Napreduje izgradnja komunalne i socijalne infrastrukture na područjima koja su stradala u ratu, za čiju je dosadašnju realizaciju utrošeno preko 2,96 milijardi kuna, od čega se 1,15 milijardi kuna odnosi na komunalnu infrastrukturu kao što su putevi i objekti vodoopskrbe i kanalizacije, a 1,81 milijarda na škole, vrtiće i ostale objekte javne namjene.

Za program “Socijalno ekonomski oporavak područja od posebne državne skrbi”, koji u omjeru 50:50 financiraju Svjetska banka i hrvatska država iz budžeta, ukupna sredstva iznosila su 60 miliona eura, a kako je njegova realizacija pri kraju, ove godine utrošit će se još oko sedam miliona eura. Programom su financirani projekti razvoja poljoprivrednih zadruga, malog i srednjeg poduzetništva, socijalne uključenosti tj. pomoći starijima i nemoćnima, te izgradnje male komunalne i socijalne infrastrukture.

– Od maja 2008. vrši se konvalidacija radnog staža, pa je po podacima za januar 2010, podneseno 19.788 zahtjeva za konvalidaciju staža penzionog osiguranja, od čega je riješeno 75 posto odnosno 14.855 zahtjeva. Podnesen je i 301 zahtjev za konvalidaciju rješenja o priznanju prava na penziju, od čega ih je riješeno 197 odnosno 65,5 posto – kaže Janić.

Što se obnove tiče, do sada je po raznim modelima popravljeno 146.60 stambenih jedinica, za što je utrošeno 16,2 milijarde kuna iz državnog budžeta, dok je sredstvima međunarodnih donacija popravljeno oko deset hiljada objekata nižeg stupnja oštećenja. Do isteka roka u septembru 2005. podnijeto je ukupno 33 hiljade zahtjeva za obnovu, a preostalo je riješiti nešto manje od 400 zahtjeva. Od kraja 2004. do sada obnovljeno je 24 hiljade kuća.

Stanarsko pravo i dalje problem

Jedino što je daleko od kraja je stambeno zbrinjavanje, koje je zatražilo 13.700 bivših nosilaca stanarskog prava. Od toga je riješeno 10.192 zahtjeva (7.391 pozitivno i 2.801 negativno). Za 1.554 zahtjeva u toku je administrativno rješavanje (1.193 pozitivne i 361 negativna preporuka), a ostalo je i 2.010 neobrađenih predmeta.

– U toku je kupovina 326 stanova izvan PPDS-a i izgradnja ili obnova 1.013 stanova na PPDS-u za one kojima to do sada nije bilo osigurano – kaže Janić. Ističe i dogovor o ukidanju kolektivnih centara u kojima u Hrvatskoj živi oko 730, a u Srbiji oko 4.800 ljudi s izbjegličkim statusom, kojima treba pomoći da se odluče za povratak ili za integraciju.

Dogovoren je i nastavak suradnje na razmjeni podataka o broju, lokaciji i statusu izbjeglica.