Protiv pomilovanja osoba osuđenih za ratne zločine

U Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava održan je okrugli stol pod nazivom “Medački džep – zločin i kazna”. Povod je bila presuda Vrhovnog suda kojom je kazna Mirku Norcu smanjena sa sedam na šest godina i kojom je potvrđena oslobađajuća presuda Rahimu Ademiju.

Na okruglom stolu izlaganja su održali Dragan D. Pjevač (sin Boje, ubijene u Medačkom džepu), Stevo Jović (udovac Anđelije, mučene i ubijene u Medačkom džepu), Luka Mađerić (ravnatelj Ureda za ljudska prava), Renata Dozet Daskal (odvjetnica, zastupnica žrtava iz Medačkog džepa), Martina Klekar (iz Građanskog odbora za ljudska prava), Srđan Dvornik (aktivist za ljudska prava) i Mario Mažić (koordinator Inicijative mladih za ljudska prava). Nezadovoljstvo odlukom Vrhovnog suda, manjak razumijevanja prema porodicama žrtava, kolektivizacija krivice koja je i dovela do zločina samo su neki od problema razmatranih na ovom okruglom stolu. Primjetan je bio nedostatak predstavnika državnih institucija i medija, kojima je pitanje guze na spotu HTZ-a očigledno bilo interesantnije od ovih tema.

Kao glavni zaključci skupa istaknuti su, s jedne strane, osuda lošeg procesuiranja zločina počinjenih u Medačkom džepu, a s druge strane potreba daljnjeg procesuiranja odgovornih, u prvom redu Željka Sačića i Davora Domazeta Loše. Istaknuto je i kako je važna nedvosmislena osuda počinjenih zločina od strane institucija Hrvatske. Iz Inicijative mladih za ljudska prava najavili su zakonodavnu inicijativu koja smjera onemogućavanju pomilovanja osoba osuđenih za ratne zločine.