Pavić i Kutle sad mogu na “rutinsku prijateljsku kavu”

Naime, kako doznaju “Novosti”, zagrebački javni bilježnik Milan Glibota dostavio je Trgovačkom sudu obavijest u kojoj stoji da je 30. ožujka ove godine solemnizirao Ugovor o prijenosu poslovnog udjela pod odgodnim uvjetima u društvu Europapress holding, po čemu se može zaključiti da je ugovor o prodaji sklopljen, ali ona još nije realizirana. Zbog toga se u Glibotinoj obavijesti Trgovačkom sudu ne navodi koji je od suvlasnika sklopio taj ugovor i s kim je ugovor sklopljen, već se dalje kaže kako će javni bilježnik tom sudu dostaviti popis članova društva i njihovih temeljnih uloga “ukoliko i kada odgodni uvjeti iz navedenog ugovora budu ispunjeni”.

Datum ove obavijesti poklapa se s danom izvršenja nedavne dokapitalizacije Europapress holdinga od strane dvaju suvlasnika u iznosu od 86,4 milijuna kuna, o čemu su “Novosti” nedavno pisale, a pri čemu smo dobili i informaciju da Ninoslav Pavić nije uplatio svoju polovicu dokapitalizacije, pa bi se navedeni Ugovor o prijenosu poslovnog udjela s odgodnim uvjetima mogao odnositi i na promjenu omjera vlasničkih udjela između dvaju suvlasnika, ukoliko ne dođe do te uplate. Prema drugoj mogućnosti, za koju smo doznali, njemački WAZ odlučio je preuzeti polovicu Pavićevog udjela u EPH, što je u mogućoj vezi s potraživanjima pretvorbenog tajkuna Miroslava Kutle za naplatu njegovog prikrivenog vlasništva u toj kompaniji od Pavića. Zanimljivo je da su se, nedugo po sklapanju navedenog ugovora, Pavić i Kutle, kako su izvijestili mediji, družili u kavani “Palainovka” u centru Zagreba, za što je Kutle kazao da je u pitanju bila “rutinska prijateljska kava”.