Plate i penzije na ledu do kraja godine

Prema šturim informacijama koje smo dobili iz izvora bliskih Vladi Srbije, MMF nije prihvatio prijedlog Vlade o odmrzavanju plata u javnom sektoru i penzija početkom četvrtog kvartala ove godine. Vlada Srbije dočekala je delegaciju MMF-a sa tri spremna scenarija i nekoliko računica. Sve računice su bile usmjerene na povećano davanje iz budžeta, samo je obim bio različit.

Tako je postojala ideja da se u javnom sektoru plate odmrznu u septembru i povećaju za sedam odsto, a da se penzionerima dodijele bonusi. Ako to ne prođe, bio je spreman prijedlog da se svim zaposlenim u javnom sektoru i penzionerima dodjeli bonus od po pet hiljada dinara u oktobru i decembru, te da se odmah na početku 2011. plate i penzije usklade sa stopom inflacije i polovinom rasta BDP-a. Pripremljen je i treći scenarij koji je trebao da se aktivira ako prva dva ne mogu proći “sito” MMF-a. Sračunat je na to da se bonusi dodijele zaposlenima u javnom sektoru sa najnižim primanjima i penzionerima sa najnižim penzijama.

Svi prijedlozi su suprotni ranije postignutom sporazumu sa MMF-om, ali je ovaj treći, o isplati bonusa najsiromašnijima, prihvaćen. Nije objavljeno koliki je iznos cenzusa i to vjerovatno ostaje Ministarstvu finansija da izračuna i da se uklopi u dozvoljene okvire budžetskoga deficita. No, ni to nije potpuno sigurno, jer će se o tome razgovarati i u avgustu kada MMF dolazi u novu reviziju stend-baj aranžmana. A avgust je daleko i ne znamo šta će do tada biti. U avgustu će biti podrobno razmotrena reforma penzijskoga i poreskoga sistema. To bi podrazumijevalo donošenje zakona o fiskalnoj odgovornosti i niza drugih mjera.

Koliko god MMF i njegova ekonomska filozofija bili neugodni, ne preostaje ništa drugo nego se nadati da će biti nepopustljivi u ograničavanju državne potrošnje, jer će se u suprotnom Srbija naći u velikim problemima.