Svaki peti stanovnik pripadnik manjine

Svaki peti stanovnik Vukovarsko-sremske županije pripadnik je nacionalne manjine. Prema podacima iz popisa stanovništva 2001. godine, na području županije živi nešto manje od 40.000 pripadnika nacionalnih manjina. Osam manjinskih zajednica, od ukupno 22 registrovane manjine, organizovano je  kroz veća nacionalnih manjina ili ima svoje predstavnike, a svi zajedno okupljeni su u Koordinaciju na nivou županije.

Evropska nedelja

U okviru Evropske nedelje 7.maja obeležen je Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije.U županijskoj većnici održana je svečana sednica Koordinacije nacionalnih manjina, a dan  kasnije manjine su pokazale i svoje nacionalno bogatstvo. Na glavnom gradskom trgu u Vukovaru otvoreni su štandovi na kojima su Mađari, Makedonci, Nemci i Austrijanci, Rusini, Slovaci, Srbi i Ukrajinci, predstavili svoju tradicionalnu baštinu uz bogatu gastronomsku ponudu i kulturno-umetnički program. 

Ove godine sa proslave su izostali Bošnjaci zbog privatnih obaveza rukovodstva bošnjačke manjine u Gunji, ali su se priključili Romi, iako unazad dve godine nisu članovi Koordinacije.  Naime, na poslednje izbore za veća i predstavnike nacionalnih manjina, niko od pripadnika romske manjine nije izašao tako da nemaju svog zvaničnog predstavnika.

– Reč je o jedinstvenoj manifestaciji karakterističnoj samo za  područje Vukovarsko-sremske županije koja se održava po sedmi put, rekao nam je Josip Kel, predsednik Koordinacije nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije.

Kao najveći uspeh Koordinacije u proteklom periodu, Kel ističe usklađivanje statuta jedinica lokalne samouprave s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te u skladu s tim izbor predstavnika manjina u izvršna i predstavnička tela jedinica lokalne i područne samouprave. To je, kaže, jedino na području Vukovarsko-sremske županije u potpunosti ispoštovano.

Domaćini Ukrajinci

Kel je takođe zadovoljan saradnjom sa rukovodstvom županije iz čijeg budžeta manjine godišnje dobivaju 450 hiljada kuna, većim delom za finansiranje zaposlenih sekretara u pet manjinskih veća, a jednim delom za održavanje manifestacija. Kel dodaje da manjine još uvek nisu zadovoljne provođenjem članka 22.Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji govori o proporcionalnom zapošljavanju pripadnika manjina, što će biti cilj i zadatak Koordinacije u narednom periodu.

Proslava Dana nacionalnih manjina svake godine se održava u drugom mestu. Ovogodišnji domaćin bila je ukrajinska manjina u Vukovaru. Srpsku nacionalnu manjinu predstavljalo je Kulturno-umetničko društvo “Bekrija” iz Negoslavaca.

Rusini su stigli iz obližnjih Petrovaca, Slovaci iz Iloka, Soljana i Radoša, Mađari iz Korođa, Romi iz Vinkovaca, dok je makedonsku nacionalnu manjinu predstavljalo Makedonsko kulturno društvo “Braća Miladinovci” iz Osijeka. Manifestaciju je svečano otvorio vukovarsko-sremski župan Božo Galić, a pripadnike manjina su osim predsednika svih županijskih manjinskih veća i predstavnika manjina, pozdravili i saborski zastupnik Nazif Memedi, članica Saveta za nacionalne manjine Larisa Uglješić te vukovarski gradonačelnik Željko Sabo.