Diani Budisavljević ulica i spomenik

Grupa građana, pročitavši članak u “Novostima” od 14. 5. 2010. o velikoj humanitarki i heroini Diani Budisavljević koja je u toku Drugog svjetskog rata spasila 12.000 djece s Kozare zatočenih u logoru Jasenovac i Stara Gradiška, pokrenula je inicijativu da se toj nepravedno zaboravljenoj i namjerno prešućivanoj heroini oda zaslužena zahvalnost i dostojanstveno priznanje i tako bar donekle ispravi ova nepravda i kulturna sramota za Republiku Hrvatsku.

Predložili smo sljedeće:

–         da se jednoj ulici u Zagrebu i Sisku dade ime Diane Budisavljević

–         da se u toj ulici postavi spomenik Diani Budisavljević

–         da se na glavnoj zgradi Crvenog križa u istoimenoj ulici u Zagrebu postavi bista Diane Budisavljević

–         da u školskim udžbenicima i budućim leksikonima i enciklopedijama Republike Hrvatske uvrsti odgovarajuća odrednica o zaslugama i humanitarnom djelovanju Diane Budisavljević.

Redakcija “Novosti” podržava ovu inicijativu i redovito će pratiti aktivnosti oko njene realizacije i o tome obavještavati svoje čitatelje.

Pozivamo čitatelje da potpomognu ovu akciju.

 

Za grupu građana

Franjo Kalođera

tel. 01/49 24 229