Vjetrenjače oživljavaju Gračac

Iako ima prijavljenih 14.000 stanovnika, u Gračacu, najvećoj općini u Hrvatskoj, živi tek njih 6.000, a zaposleno je 400-tinjak mještana.

Ovaj dio Like ima svoje prednosti poput izvora i mineralnih sirovina, ali i mnoge probleme. Najveći problem je nezaposlenost. Do rata, od 12.000 tadašnjih stanovnika zaposleno je bilo 5.000 ljudi. Prema riječima načelnika Gorana Đekića, s obzirom na razvoj i mogućnost zapošljavanja, kapitalni projekt za Općinu Gračac su vjetropolja odnosno izgradnja vjetroelektrana.

– Vjetropolja su u idućim godinama planirana na pet lokacija. Dva će zaživjeti već u iduće dvije godine, jer koncesije je ministarstvo dodijelilo tvrtkama, pa se radi na iskapanju temelja vjetrenjača, a neke su već postavile vjetrostupove – najavljuje Đekić, navodeći kako zainteresiranih investitora ima i za izgradnju malih hidroelektrana na rječicama oko Srba, kao i za punionicu vode u Mazinu.

Priliku za razvoj turizma ne žele propustiti, zbog prirodnih ljepota koje imaju.

Una avanturizam

Osmišljen je projekt “Una avanturizam”, a prema riječima Milana Tankosića, zamjenika načelnika Općine, projekt Sportsko rekreacijskog centra planiraju na nekoliko lokaliteta, gornjeg toka Pounja i vrela Une.

– Na području Srba napravljeno je 35 kilometara turističke staze sa signalizacijom, a do ljeta biti će i uređeni i info punktovi. Uređeni su pristup izvoru sa tri penjačka smjera, kao i kućica za ribolovce – rekao je Tankosić. Naveo je kako su u toku izmjene i dopune prostorne dokumentacije, kako bi uredili građevinske zone i definirali novi urbanistički planovi.

Također, Općina Gračac potiče, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, i razvoj obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava, a trenutno je  u fazi adaptacija tri mini-sirane, u što je uloženo preko milijun kuna. Kako Tankosić navodi, još nemaju ogromnih projekata, ali stvaraju dobru podlogu za razvoj ovog područja.

Napretku kraja pogoduju i djelovanje tamošnjih udruga, “Lika”, za očuvanje ličke baštine kroz folklor, udruge “Prospero” koja predstavlja ličke suvenire, dok Udruga “Una” vodi brigu o starim osobama.

Načelnik naglašava ključni problem loše infrastrukture ovog kraja.

– Potrebno je 35 milijuna kuna kako bi kompletna Općina imala struju. Isti je problem snabdjevanje naselja vodom, kao i sa obnovom cesta, jer 40 općinskih puteva potrebno je asfaltirati.

No, pored svih problema, zaključio je: “Kroz pet godina Općina Gračac postat će jedna od vodećih na području Like.”