Kad će kraj svijeta?

Izgleda da čovječanstvo ne može bez najavljivanja kraja svijeta. Stalno se navode pojedine godine kada bi, prema raznim predviđanjima, svijet kakav znamo trebao doći svome kraju, a onda kada ta godina prođe, s neopisivom se lakoćom odabire neki novi termin koji će ispuniti povjerenu mu ulogu. Pogledajmo koja su aktualna apokaliptična predviđanja.

Godina 2012.

Omiljena godina za fanatike katastrofe. Sudeći prema majanskim i nekim drugim predviđanjima, svijet će prestati postojati upravo 2012. godine. Nekoliko je mogućih uzroka sudnjeg dana. Neki vjeruju kako će Sunčeva toplina prouzrokovati pomicanje Zemljine jezgre, a drugi u Sibilska proročanstva. U osnovi, velik broj ljudi vjeruje da će svijet nestati 2012. godine.

Godina 2014.

Jednom prilikom papa Leo IX. održao je nezaboravan govor. Bilo je to 1514. godine, a Papa je u njemu iznio kako će kraj svijeta biti nakon 500 godina. To znači da je kraj svijeta predvidio za 2014. godinu. To predviđanje ima vrlo mali broj poklonika.

Godina 2028.

U slučaju da svijet preživi prethodno predviđanje, sljedeći mračni datum je 2028. godina. Tada će asteroid 1997XF11 proći kraj Zemlje na vrlo maloj udaljenosti. To bi trebalo na našem planetu prouzrokovati velike kataklizme. No, noviji izračuni govore kako će asteroid biti dovoljno daleko i da neće ugroziti Zemlju.

Godina 3797.

Nostradamus je autor nekoliko predviđanja o kraju svijeta. Do danas se ni jedno od njih nije ostvarilo, no neki vjeruju da bi se ono o kraju svijeta 3797. godine ipak moglo ostvariti. Kako je ta godina doista daleko, vrlo je teško bilo što o tome reći. Neka o njoj razmišljaju naši daleki potomci.

Godina 10000.000.

Ovdje se radi o zaista dalekoj budućnosti. Kako god, znanstveni proračuni govore kako će Zemlja 1.000.000 godine (koja godina plus-minus) biti objekt obilnog gama zračenja, koje će prouzrokovati smrt planete. U osnovi, gama zrake će uzrokovati nestanak ozonskog omotača, pa će Zemlja postati mrtva i suha. Ako Zemlja preživi gama zrake, nekoliko stoljeća kasnije progutat će je Sunce (koje će biti sve veće). Dakle, što se tiče znanosti, ne brinite o kraju svijeta, taj neće tako skoro.

Pogledajmo još nekoliko prošlih predviđanja o kraju svijeta:

– godina 53. – opće žamorenje o sudnjem danu;

– godina 500. – Hipolitovo proročanstvo;

– godina 989. – Halleyjeva kometa uzbunila je ljude jer su mislili da će udariti u Zemlju;

– godina 1000. – drugi Kristov dolazak;

– godina 1666. – zbog broja 666 koji se povezuje sa zlom i destrukcijom;

– godina 1982. – drugi (mogući) Kristov povratak. Ovaj put su novine pomogle brzom širenju vijesti;

– godina 1984. – Jehovini svjedoci predvidjeli su kraj svijeta za 1874, 1878, 1881, 1910, 1914. 1918, 1925, 1975. i 1984.

– godina 2000. – kraj milenija i nagađanja o prestanku rada kompjutera. Štoviše, ako 2000. podijelite sa 3 dobit ćete 666,666666.

Kao što vidimo, sva su ta predviđanja propala. Potreba za određivanjem datuma kraja svijeta u mnogo čemu odražava funkcioniranje naše psihe koja važne promjene nužno povezuje s kataklizmičkim događajima. Izgleda da ljudi jednostavno nisu u stanju inicirati kontinuirano mijenjanje svoje stvarnosti, pa se zbog toga pouzdaju u različite sudbonosne intervencije sa strane. S druge strane, linearno doživljavanje vremena stvara ogromne napetosti i izaziva veliki strah od smrti, koji se izražava i na osobnom i na globalnom planu. Civilizacije iz prošlosti, koje su vrijeme doživljavale na ciklički način, nisu se puno zamarale točnim datumom kraja jer taj konačni kraj nije postojao. Uostalom, ne doživljavamo li tokom svakog dana, prilikom spavanja i buđenja, simbolički kraj i početak svijeta?