Njemačka na mukama zbog ratnih reparacija

Međunarodni sud pravde (ICJ) odbio je protutužbu Italije u slučaju ratnih reparacija koje skupina talijanskih građana traži od Njemačke zbog ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata. Njemačka je krajem 2008. godine ICJ-u podnijela tužbu protiv Italije, nakon što je talijanski Kasacijski sud odlučio da ona mora platiti milijun eura odštete rodbini žrtava nacističkog masakra u toskanskom selu Civitella u lipnju 1944. godine. Četiri godine ranije isti je sud prihvatio i tužbu bivših fašističkih vojnika koje su nacisti nakon kapitulacije Italije deportirali u radne logore. Isprovocirana ovim odlukama i bojeći se eventualnog presedana koji bi mogao dovesti do poplave sličnih tužbi, Njemačka je prije dvije godine od ICJ-a zatražila mišljenje, pozivajući se na imunitet koji je kao suverenu državu štiti od progona u građanskim parnicama na stranim sudovima, a sud je tu tužbu prihvatio.

No, Italija je na ICJ-u uložila protutužbu u kojoj je tvrdila da Njemačka prema međunarodnom pravu ima obavezu platiti odštetu žrtvama ratnih zločina koje je počinio Treći Reich, i pritom se pozvala na Europsku konvenciju o mirnom rješavanju sporova. ICJ je, međutim, u odluci donesenoj prije nekoliko dana te argumente odbacio, zaključivši da sud nema vremensku jurisdikciju nad talijanskom protutužbom, budući da je spomenuta konvencija stupila na snagu 1961. godine, dok su se sporni događaji dogodili prije toga. U svom obrazloženju ICJ se pozvao i na mirovni sporazum koji su saveznici sklopili s Italijom 1947. godine, a kojim se reguliraju odštete žrtvama i u kojemu se Italija obavezala da daljnje reparacije neće tražiti. Njemačka je Italiji već platila 40 milijuna maraka za reparacije, no talijanski sud sada tvrdi da se sporazum odnosio isključivo na talijanske Židove, a ne i druge civile. Njemačka je, osim toga, između 2001. i 2007. godine provela i kompenzacijski program za žrtve deportacija u radne logore “težak” pet milijardi eura, a njime je bilo obuhvaćeno 1,6 milijuna ljudi.

Situaciju, međutim, dodatno komplicira još jedan slučaj koji je talijanski Kasacijski sud prihvatio, no on se uopće ne odnosi na talijanske, već na grčke državljane. Skupina Grka također je tužila Njemačku zbog ubojstva tamošnjih civila prilikom povlačenja njemačkih trupa iz Grčke 1944. godine. Tamošnji je sud već bio zaplijenio neku njemačku imovinu u Grčkoj, na ime odštete od 28 milijuna eura, no grčki je Vrhovni sud kasnije slučaj odbacio, tvrdeći da žrtve ne mogu tužiti Njemačku na grčkome sudu – isto ono što tvrdi Njemačka u svojoj tužbi protiv Italije na ICJ-u. Grčki su tužitelji tada odlučili presudu nižeg suda realizirati u nekoj drugoj državi i obratili se Italiji. Sud u Firenci slučaj je ne samo prihvatio, tvrdeći da imunitet ne vrijedi u slučaju ratnih zločina, već je i na ime odštete grčkim građanima zaplijenio talijansku vilu Vigoni koja je u vlasništvu Njemačke. Zapljena je trebala poslužiti kao osiguranje da će Njemačka surađivati s talijanskim sudom, no cijeli će se slučaj razriješiti tek kada ICJ donese odluku o tome je li Italija ovim sudskim odlukama povrijedila imunitet Njemačke kao suverene države.