Otpustimo negativne osjećaje

Većina ljudskih problema i svaki kamen spoticanja na putu do duhovnog ispunjenja rezultat su jedne stvari: prijanjanja vezanostima.

Na primjer, umjesto da gledamo na ljutnju kao na običan privremeni osjećaj koji će proći, prionemo uz nju i ne puštamo je da ode. Ona može ubrzo zavladati našim cjelokupnim životom, blokirajući tako put bilo kakvom obliku mira ili prosvjetljenja. Doživljavamo unutarnju želju na osnovu koje trebamo i djelovati, umjesto da ju promatramo kao običan osjećaj ili misao koji će proći. Sve naše misli i reakcije na osjećaje postaju ogroman i ozbiljan teret, i mi se potpuno umatamo u te osjećaje i na taj način zapravo činimo ih dijelom sebe. Kada ne uspijemo otpustiti te vezanosti, mi se izjednačavamo s njima.

Duhovna sloboda 

Kako bismo postigli duhovnu slobodu, moramo otpustiti sve što smatramo dijelom sebe, a posebno negativne osjećaje. Jedna od najljepših dobrobiti nevezivanja je ta da ćete već vrlo brzo na početku vašeg puta prepoznati djelomične rezultate. Kada naučite da se u sebi ne poistovjećujete sa nekim osjećajem ili mislima, osjetit ćete svaki puta još malo lakoće, više radosti i slobode. Jednom kada spoznate dobrobiti koje pruža, neprijanjanje uskoro će postati samo sebi nagrada.

No, treba pripaziti i ne miješati neprijanjanje sa otuđenošću. U stvari, neprijanjanje je suprotnost odvojenosti, otuđenosti, jer se morate svjesno usredotočiti na misao ili emociju kako bi otpustio vezanost koju imate za nju. Kroz nevezivanje možete biti slobodni i voljeti druge ljude, biti potpuno uključeni u svoj život, prijatelje, obitelj i posao. Možete se odvojiti od prepreka na mjestima koja vas odvajaju od drugih ljudi i stvari koje će vas upotpuniti i obogatiti. Radi usporedbe: odvojenost služi da još više ojača hladne, bezosjećajne prepreke koje vas odvajaju od života.

Ako se osjetite povrijeđeni ili omalovaženi, digne se čitava vojska razornih emocija i negativnih misli i može tu ostati satima, pa čak i danima. Ako zastanete i promotrite svoje reakcije na te misli, brzo ćete shvatiti kako prijanjate uz njih i kako one utječu na vaš život. Kroz takvo promatranje biti ćete u mogućnosti da otpustite stisak. Lakše ćete disati, bit ćete slobodni da reagirate ili ne reagirate na situaciju koja je kao prvo i dovela do misli. Vaša energija će biti sačuvana za bolje svrhe kao što su na primjer težnja radosti i njegovanje pozornosti.

Neprijanjanje vrlo vrijedno na svim razinama postizanja duhovne dubine – na početku, u sredini i na kraju puta. Jedina cijena koju treba platiti da bi postali neuvjetovani, otvoreni za prisustvo viših vrijednosti je odreći se svih stvari uz koje prijanjamo.

Staloženost prije svega

Sve u životu na kraju dođe svome kraju. Naša tijela i tijela ljudi koje volimo postaju starija, obole, polako stare i na kraju umiru. Sva naša materijalna imovina se vremenom na kraju istroši. Utoliko više, prolazne emocije i situacije koje su ih prouzročile će u konačnici biti potpuno zaboravljene. No, staloženost otvara naš um prema bezvremenosti gdje smrt ne postoji. Staloženost je kreirana našim ugovorom sa onim dijelom naše duše koji postoji izvan okvira vremena. Mir koji postoji izvan svijeta vremena pomaže nam da zagrlimo ovaj svijet bez vremenskog ograničenja.

Život vam može pomoći da naučite otpustiti vezanosti i prestanete se grčevito držati za bilo što. Na primjer, ako vas obuzme bijes i preuzme kontrolu nad vašim umom, dajte sebi vremena da ga prvo identificirate, razmotrite zašto ste zaista ljuti, postanete svjesni koliku kontrolu ta ljutnja ima nad vama i jednostavno ju pustite da ode.

Otpuštanje prianjanja uz ljutnju, strah i pohlepu esencijalni je dio poštivanja samoga sebe. Neprijanjanje je duhovna praksa koja vam omogućuje popuštanje veza koje vas vuku prema dolje, opušteniji pristup životu i dopuštanje sebi da se odrazite od dna i krenete prema vrhu.