Ako lažeš, laži napismeno

“Novosti” su u posjedu nedavnog rješenja splitskog Općinskog državnog odvjetništva koje je, unatoč tome što su Stjepan Orešković i Sanja Mlačak prilikom ispitivanja morali priznati da su njihove izjave lažne, odbacilo kaznenu prijavu koju je protiv njih – zbog kaznenog djela davanja lažnog iskaza po stavku 1. članka 303. Kaznenog zakona – podnijela tvrtka Novabella. Državno je odvjetništvo kaznenu prijavu odbacilo uz neobično tumačenje da navedeni zakonski stavak ne podrazumijeva dostavljanje sudu lažne pisane izjave, nego davanje usmenoga lažnog iskaza.

“Dnevno potpisuju desetke dokumenata”

Cijela priča počinje još 2005., kada tvrtka Novabella na Trgovačkom sudu pokreće parnicu za poništenje glavne skupštine Slobodne Dalmacije iz te godine, na kojoj je EPH, u vlasništvu Ninoslava Pavića i njemačke grupe WAZ, preuzeo splitski list nakon što ga je kupio od Hrvatskog fonda za privatizaciju. Novabella, koja je još od vremena Miroslava Kutle imala nenaplaćena potraživanja prema splitskom listu, tvrdila je uz ostalo da je navedena glavna skupština nelegalno sazvana, jer je to, kao direktor Slobodne Dalmacije, učinio Srđan Kovačić kada mu je već bio istekao mandat. Kovačiću se pritom potkrala i još jedna proceduralna greška: sazivajući skupštinu na kojoj će se Orešković i Mlačak pojaviti kao članovi Nadzornog odbora Slobodne Dalmacije, propustio je navesti da su oni ujedno i članovi Nadzornog odbora tvrtke Tisak. Kada je tijekom parnice Trgovački sud 2007.  zatražio od njih dvoje da se očituju o svojim članstvima u nadzornim odborima 2005. godine, sudu su dostavili potpisane izjave u kojima je Sanja Mlačak navela kako nije bila ni u jednom nadzornom odboru, a Orešković je naveo kako je bio samo u Nadzornom odboru Sportskih novosti.

“Izjavljujem da u navedeno vrijeme nisam bio član nadzornog odbora niti jednog drugog društva. Ovu izjavu dajem pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću”, zaključuje izjavu Orešković, a s istom je rečenicom svoju izjavu zaključila i Sanja Mlačak.

No, već je iz evidencije sudskog registra, gdje je vidljivo da su oboje tada bili članovi Nadzornog odbora Tiska, bilo jasno da su te izjave lažne. To su na koncu, prilikom ispitivanja Državnog odvjetništva, priznali i sami, baš kako stoji u rješenju: “Obavijesno ispitani prijavljenici Sanja Mlačak i Stjepan Orešković u bitnom navode da dnevno potpisuju desetke dokumenata, pa su tako zajedno s istima potpisali i sporne izjave, sastavljene od strane pravne službe društva EPH, ne čitajući njihov sadržaj.”

Zanimljivo je uočiti da direktori EPH nemaju pojma što potpisuju čak i kad je riječ o izjavama koje potpisuju pod “punom materijalnom i kaznenom odgovornošću”! Štoviše, oni navodno ne čitaju sadržaj izjava koje potpisuju ni kada su te izjave duge samo dvije ili tri rečenice.

Državno odvjetništvo zaključuje kako “iz naprijed navedenog na nedvojben način proizlazi da su prijavljenici Sanja Mlačak i Stjepan Orešković vlastoručno potpisali izjave neistinitog sadržaja, koje izjave su dostavljene Trgovačkom sudu u Splitu za potrebe parničnog postupka”.

Čudno tumačenje

Odvjetništvo je kaznenu prijavu protiv njih ipak odbacilo, jer drži da se davanjem tih lažnih izjava nisu “ostvarila sva zakonska obilježja prijavljenog, a ni nekog drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti”. Odvjetništvo smatra da pisana izjava dostavljena sudu nije iskaz kažnjiv po članku 303. Kaznenog zakona, “koja odredba podrazumijeva iskaz kao usmeno danu izjavu osobe uz upozorenje istoj na zakonske posljedice davanja lažnog iskaza, a što predmetne prigode nije bio slučaj”.

U spomenutom članku 303. nigdje se ne spominje da iskaz treba biti usmen, nego ta odredba naprosto glasi: “Svjedok, vještak, prevoditelj ili tumač koji u postupku pred sudom, upravnom postupku, postupku pred javnim bilježnikom ili stegovnom postupku dade lažni iskaz, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.” Ipak, Državno je odvjetništvo u svojem rješenju navelo da Trgovački sud njihove “sporne izjave nije cijenio kao iskaze svjedoka, nego kao dokumentaciju priloženu spisu”.

U najmanju ruku čudno tumačenje: Državno odvjetništvo poručuje, dakle, da sudu možete lagati koliko god hoćete, sve dok to činite u pisanoj formi.