Protiv rasizma i anticiganizma

U Beogradu su 4. septembra Savet romske manjine i romske nevladine organizacije organizovale protest zbog odluke vlade Francuske da deportuje Rome koji su tamo stigli iz Rumunije i Bugarske (više o tome možete pročitati u našem prilogu na stranicama 16-17).

Okupilo se stotinjak aktivista koji su ispred Skupštine grada Beograda krenuli ka francuskoj ambasadi i predstavništvu EU na Novom Beogradu, gde su uručili protestna pisma. Jovana Vuković iz Regionalnog centra za prava manjina oštro je kritikovala odluku Francuske da protera Rome u matične države, rekavši da su Romi u toj zemlji izloženi sistematskoj stigmatizaciji i diskriminaciji.

– Pozivamo sve ljude koji nisu rasisti i anticiganisti da nam se pridruže – rekao je Jordan Vasić iz Demokratskog udruženja Roma.

– Širom Evrope pokrenuta je rasistička akcija raseljavanja Roma i u svetu je prisutan program anticiganizma. Zato smo pokrenuli inicijativu za osnivanje Pokreta za solidarnost Roma – dodao je Vasić.

Srđan Šain iz Romske partije pozvao je predsednika Srbije Borisa Tadića da pokrene inicijativu da se na evropskom nivou osnuju institucije koje će se efikasno boriti protiv diskriminacije Roma i za njihovu integraciju. Bajram Haliti iz Novinsko-informativne agencije Roma posebno je oštro govorio protiv francuskog predsednika Sarkozija, tvrdeći da je on najkrivlji što se drastično krše ljudska prava Roma. Haliti je pobrojao slučajeve diskriminacije Roma u Italiji, Finskoj i Francuskoj, ali je istakao da je najgora situacija u Mađarskoj gde je protiv Roma “organizovan pravi lov na ljude” u kojem “nacističke garde pucaju na Rome”, a da počinioci nisu otkriveni.

Inače, Srbija ima sa EU sklopljen sporazum o readmisiji na osnovu koga je od 2005, što prisilno što dobrovoljno, iz zapadne Evrope vraćen velik broj romskih porodica koje su tamo otišle tokom devedesetih godina, a koje su po povratku naišle na probleme oko ponovne integracije. Posebno je teška situacija sa deportovanim Romima sa Kosova kojih ima nekoliko hiljada.