Kvar na pretpotopnim MIG-ovima? Ma kakvi! Ma kakvi!

Nešto više od mjesec dana nakon pada dvaju MIG-ova 21 na širem području Plaškog, komisija za istraživanje nesreće MORH-a dostavila je drugi pisani izvještaj ministru odbrane Branku Vukeliću. Očito je da se nalazi polako kreću u smjeru detektiranja famoznog ljudskog faktora, iako je čitava javnost bila uvjerena da razlog pada valja tražiti u zastarjelosti MIG-ova.

“Prema trenutno dostupnim informacijama, do sada nije pronađen ni jedan element koji bi ukazivao na tehnički kvar na avionima koji su imali nesreću 23. rujna”, navodi se u izvještaju i naglašava da komisija “još uvijek nema sve dijelove aviona, pa se na terenu i dalje selektivno traga za kabinom jednog od aviona i još nekim dijelovima koji bi možda mogli ubrzati tok istrage” koja je, kako navodi komisija, “otežana iz objektivnih razloga – riječ je o minski sumnjivom području te zahtjevnoj konfiguraciji terena sa izrazitom vegetacijom”. Ističući da ne želi prejudicirati završni nalaz, komisija intenzivno radi na provjeri svih procedura prilikom izvođenja vježbe. Izvještaj nije konačan, već navodi informacije o dosad prikupljenim podacima, s tim da komisija i dalje nastavlja s radom.

“Posebna pažnja posvetila se analiziranju slijeda događanja – od doleta na prostor za izvođenje vježbe do same nesreće, obzirom da prema trenutno dostupnim podacima postoje određena odstupanja od planiranih procedura. Iz tih razloga komisija također radi i na utvrđivanju svih ostalih elemenata koji su prethodili samom izvođenju vježbe ili su mogli na bilo koji način utjecati na vježbu”, ističe komisija koja od Zrakoplovno-tehničkog centra traži dodatno vještačenje očitanja registratora parametara leta za oba aviona. Zatraženo je stručno mišljenje i tumačenje očitane radarske slike, a pojedini dijelovi aviona i naoružanja dostavljeni su na laboratorijsko vještačenje Centru za forenzična istraživanja, ispitivanja i vještačenja “Ivan Vučetić”.

Nakon svega, ostaje skepsa da će komisija dati jednoznačan odgovor o uzrocima pada, s obzirom na to da nezavisni stručnjaci još uvijek dovode u pitanje izvještaj komisije o uzrocima pada helikoptera Mi-8 u Vukovaru 9. jula 2007. Pad i pogibiju trojice pripadnika HV-a nije, kako se smatralo, skrivila spužva ugrađena u trup, koja je navodno blokirala komande, već kombinacija tehničkih problema i pogrešne procjene pilota, tvrde stručnjaci, analizirajući izvještaj kome, po njihovom mišljenju, nedostaju bitni dijelovi i koji se više oslanjao na svjedočenja a manje na tehničke indikatore iz crne kutije.