Crni dani za pušače

Zakon o zaštiti stanovništva od duvanskog dima u Srbiji je stupio na snagu 11. novembra, ali  njegova primjena neće ići nimalo lako. Kako statistika pokazuje, u Srbiji puši više od jedne trećine stanovništva. Samo među zdravstvenim radnicima, prema jednom istraživanju, utvrđeno je da puši 31 posto liječnika i 48 posto medicinskih sestara.

Cigarete se ovim zakonom potpuno protjeruju iz škola, bolnica i sa fakulteta. U tim ustanovama pušenje je kažnjivo i u dvorištu. Nadležni organi za kontrolu i kažnjavanju su prosvjetne, zdravstvene, sanitarne i komunalne inspekcije. U punom jeku je štampanje obrazaca za kažnjavanje, a kazne su, osim za prekršioce, predviđene i za ustanove i odgovorne osobe u njima. Iznose od 50 evra za pojedinačnog prekršioca do 10.000 evra, kad je u pitanju odgovornost ustanova.

U ugostiteljskim objektima do 80 kvadratnih metara površine, vlasnik je slobodan da pušenje dozvoli ili zabrani uz određene tehničke pretpostavke, a u onima koji su veći od te površine, mora da polovinu stolova odredi za nepušače i to u onom dijelu koji je bliži ulaznim vratima.

Čim se činovnicima stavi u ruku ovlast da mogu novčano kažnjavati, kao i da imaju pravo diskrecione ocjene da li je nešto prekršaj ili nije, to se u Srbiji pretvara u žarište moguće korupcije i nagodbi između službenika i prekršioca zakona.

Zakon zabranjuje pušenje u svim državnim ustanovama, prostorijama lokalne samouprave i uopšte zatvorenom prostoru u kome se obavljaju javni poslovi. Na ulicama Beograda je vrlo primjetno prisustvo pušača okupljenih pred ulazima u javne zgrade i firme, pored instaliranih pepeljara, kao i ispred prodavnica i marketa, gdje osoblje izlazi na “puš pauzu”. Javno se žale i poslanici Skupštine Srbije, pušači, oni isti koji su zakon donijeli, jer više nemaju mogućnosti da puše unutar skupštinskog zdanja, nego moraju pred zgradu, na ulaz okrenut parku. Neki od njih su mislili da će ipak biti neki ćošak u zgradi, gdje će moći da se puši uz kafu, ali bar za sada tamo se zakon do kraja sprovodi. Ministar zdravlja je izjavio da je upravo na poslanicima da pokažu svojim primjerom kako zakon valja poštovati.

Za sada nema podataka da li u apotekarskim ustanovama raste prodaja sredstava za odvikavanje od pušenja. Koliko god bilo početnoga optimizma oko efekata koje treba donijeti Zakon o zaštiti stanovništva od duvanskog dima, njegova primjena neće ići tako glatko. Osnovni rezultati koje zakonodavac očekuje jesu bitno smanjenje broja pušača, poboljšanje zdravlja građana i potpuna zaštita “pasivnih pušača”. Međutim, postoje faktori koji će znatno otežati postizanje ovih rezultata. Srbija je zemlja sigurno najjeftinijih cigareta u Evropi. Domaće cigarete se na kioscima kupuju za 60 do 70 dinara, a one strane za nešto više od 100 dinara. Duvanski lobi je izuzetno jak, kako onaj njegov dio koji proizvodi cigarete tako i onaj koji njima trguje. Uticaj tog lobija na političke partije i donosioce odluka se nikako ne smije zanemariti, jer smo već imali prilike vidjeti odluke koje se donose pod njegovim uticajem. Osim toga, prodajom duvana se značajno puni državni budžet i teško da će država potpuno odsjeći tu granu na kojoj sjedi.

Ipak, zakon će unaprijediti standarde zaštite nepušača, pogotovo kad su u pitanju škole, bolnice i javne ustanove, a vjerovatno će smanjiti za koji procenat broj onih koji puše. To nikako nije malo.