Skriveni zločini “Bljeska”

Uz gromoglasnu šutnju domaćih medija, 16. i 18. decembra ekshumirana je zajednička grobnica u Okučanima u kojoj su pronađeni posmrtni ostaci 34 osobe muškog spola, od kojih je 17 osoba bilo pokopano pod imenom, a ostali pod oznakom NN. Uključujući tri pojedinačne ekshumacije izvršene 2007. godine, do sada je ekshumirano ukupno 37 tijela. Radi se o ljudima stradalima u “Bljesku”, a ekshumacije je izvršila Uprava za zatočene i nestale pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, po naredbi tužilaštva Sisačko-moslavačke županije, dok su joj u svojstvu posmatrača prisustvovali predstavnici Komisije za nestala lica Republike Srbije i Instituta za nestala lica BiH.

Krajem juna i početkom jula bili su ekshumirani posmrtni ostaci 28 osoba iz zajedničke grobnice u selu Medari, stradalih također u “Bljesku”, iako se za navedene grobnice znalo još od marta 1996. godine. Dakle, na otkrivanje istine o “Bljesku” na području Zapadne Slavonije čekalo se punih 14 godina. Osim spomenutih grobišta u Okučanima i Medarima, na području Zapadne Slavonije iza akcije “Bljesak” ostalo je još nekoliko sličnih grobnica, kao što su Vrbovljani sa 56, Donji Rajići sa 26 i više manjih lokacija sa 102 srpske žrtve iz tog vremena, dok za 73 žrtve nema podataka o mjestu ukopa.

Prema “Veritasovim” podacima, na području Sektora zapad, u “Bljesku” je smrtno stradalo 283 lica srpske nacionalnosti, od čega 57 žena i devetero djece starosti do 14 godina, od kojih je do sada riješena sudbina samo 37 lica, od toga samo njih četvero na području Hrvatske, a ostalo na području Republike Srpske, gdje su ubijeni avionskim bombama, artiljerijskim granatama ili su na tu stranu mrtvi prebačeni. Za zločine nad Srbima u toku “Bljeska” u Sektoru zapad još niko nije procesuiran ni pred međunarodnim ni pred domaćim sudovima.

U junu 2006. godine hrvatsko tužilaštvo je odbacilo jedinu do sada podnesenu krivičnu prijavu za ratne zločine počinjene u toj akciji, i to protiv generala Mladena Kruljca, komandanta Treće gardijske brigade HV-a u “Bljesku”, a od 2007. komandanta kopnene vojske, i vojnika Tomislava Abramovića, koji je po naređenju Kruljca snajperom usmrtio srpskog civila Miroslava Vučkovića (1936) iz Okučana, uz obrazloženje da se “radilo o uobičajenom vojnom postupanju u borbenom djelovanju u ratnim operacijama”. Kruljčevi i Abramovićevi saborci, koji su protiv njih i podnijeli krivičnu prijavu, znali su identitet Miroslava Vučkovića, ali njegovo ime nije pronađeno na nekoj od krstača na groblju u Okučanima, što implicira da je pokopan pod oznakom NN.