Kršenje prava ili getoizacija?

– U Rijeci ne funkcioniraju neke elementarne stvari, pa je tako Primorsko-goranska županija jedina koja nije uskladila Statut s Ustavnim zakonom, prema čijim odredbama nacionalne manjine s više od pet posto zastupljenosti u ukupnom broju stanovništa imaju pravo na svog dožupana. Župan Zlatko Komadina izjavljuje kako je njemu takav zakon sulud i kako ga se nema namjere držati –  kaže Milan Eraković, predsjednik županijske i riječke organizacije Samostalne demokratske srpske stranke.

Na našu opasku da PGŽ za dožupana ipak ima deklariranog Srbina, Vidoja Vujića, izabranog sa stranačke liste SDP-a, Eraković tvrdi kako je Vujić sam za sebe rekao kako “on nije taj i ne želi biti srpski predstavnik u županijskoj izvršnoj vlasti”.

SDP protiv SDSS-a

– Što i kako dalje uistinu ne znam, jer zakon ne propisuje nikakve sankcije. Jedna od mogućnosti je podizanje ustavne tužbe što je, zbog sličnog problema, Vijeće srpske nacionalne manjine već učinilo u Kastvu, ali se u Županiji nismo odlučili na takav korak jer ne želimo dodatno zaoštravati odnose sa SDP-om, strankom koju smatramo bliskom SDSS-u. Zatražit ćemo jasno očitovanje Ministarstva uprave, u kojem će stajati da Županija mora ispuniti svoju zakonsku obavezu – rekao je Eraković, koji je u jednakoj mjeri razočaran i SDP-ovom vlašću na gradskoj razini, s naglaskom na zamjenika gradonačelnika i saborskog zastupnika Željka Jovanovića, koji je i sam deklariran kao pripadnik srpske nacionalne manjine.

– Taj je čovjek u više navrata izjavljivao kako je SDP za suradnju s SDSS-om i da su te dvije stranke bliske, ali se poslije takvih riječi sav upregnuo da Grad Rijeka izmijenio Statut i to samo zato da ja, kao predloženi predstavnik SDSS-a, ne bih mogao ući u Odbor za nacionalne manjine riječkoga Gradskog vijeća. SDP ni pod koju cijenu nije želio dopustiti ulazak SDSS-a u Odbor za manjine. I ne samo to, na kraju u tom Odboru ne sjedi ni jedan jedini pripadnik srpske nacionalne manjine, daleko najbrojnije u Rijeci. To je nedopustivo – smatra Eraković

Istina dvojice prozvanih SDP-ovih prvaka dijametralno se razlikuje od Erakovićeve: Komadina tvrdi da su županijski Statut i ostali akti u skladu sa zakonima.

– Statut je dostavljen Ministarstvu uprave i do danas nismo dobili nikakav prigovor. Srbi imaju svog zamjenika župana, Vidoja Vujića, pa je Ustavni zakon konzumiran. To što ne dolazi iz neke nacionalne stranke nego iz SDP-a, po meni nije ništa sporno. Zašto bi neki “manjinac” bio legitimni predstavnik svoje manjine isključivo ako dolazi s liste nacionalne, a ne građanske stranke – postavlja protupitanje župan Komadina, koji drži da je riječ o pogrešnom tumačenju ionako traljavog zakona.

– Pitam se što znači zastupati interese Srba u PGŽ-u, a što interese Hrvata, Slovenaca, Talijana ili Bošnjaka? Ako mene pitate, građanska su prava za sve ista, a ovakvo Erakovićevo insistiranje je pogrešno i vodi getoizaciji Srba – rekao je Komadina, dodajući da su PGŽ i Grad Rijeka daleko prije donošenja Ustavnog zakona sve manjine integrirali u politički, društveni i svaki drugi život toga kraja, a ostala su područja to učinila tek po sili zakona.

“Prirodni partneri”

Željko Jovanović ponavlja kako su SDP i SDSS prirodni partneri koji trebaju tijesno surađivati u interesu oba naroda i svih građana

Što se tiče Erakovićevih optužbi, mogu tek reći da ničim nisam vezan uz izmjene poslovnika Gradskog vijeća, jer su ih inicirale upravo nacionalne manjine, odnosno Koordinacija Vijeća nacionalnih manjina, a koliko znam, Eraković i nije mogao biti imenovan u Odbor nacionalnih manjina jer nije gradski vijećnik – tvrdi Jovanović.

Dodaje da SDP ni na koji način ne želi utjecati na izbor zastupnika srpske manjine u Sabor i na nižim razinama, jer ima svoju listu i ne skriva se iza glasa bilo koje druge liste.

– HDZ-u je, primjerice, odgovaralo da najbrojnijoj manjini uskrati dvostruko pravo glasa jer znaju da golema većina Srba podupire SDP, pa u slučaju dvostrukog prava glasa, uz glas za stranke srpskog predznaka, drugi glas sigurno ne bi dali HDZ-u. Jasno je da u konkretnom slučaju glas za SDSS znači glas za HDZ, a takva politička trgovina ne koristi nikome. Riječ je o rijetko viđenom primjeru političke korupcije i priča o fragmentaciji izbornog tijela srpske manjine je na tragu HDZ-ovih teza da jedino HDZ zastupa interese Hrvata – rekao je Jovanović.

Kako kaže, iskreno žali ostrašćene Srbe za koje je on premali Jovanović, ali i jednako takve Hrvate, za koje je opet preveliki Jovanović.

Kršenje Ustavnog zakona u Kastvu i Čavlima

– U vrijeme lokalnih izbora, gradski i općinski statuti Kastva i Čavla nisu bili usklađeni sa zakonom i Srbi, kojih ima više od pet posto, nisu ostvarili pravo na svoje vijećnike. No, u međuvremenu su statuti usklađeni, pa su tamošnje vlasti odlučile retroaktivno sa svojih lista u Vijeće posjesti po jednog vijećnika, tvrdi Milan Eraković.

Po njegovim riječima, nikakva odluka o tome ne postoji niti je objavljena u Službenom listu PGŽ-a. Prema tome, ne postoji nikakva zakonska osnova da ti ljudi tamo sjede, ali vlasti svejedno šalju u Ministarstvo obavijest da je zakonska odluka ispoštovana, odnosno da je zastupljenost ispunjena.

– Što se Čavala tiče, poslao sam načelniku dopis s molbom da mi da odluku Općinskog vijeća o imenovanju srpskog vijećnika, ali je do danas nisam dobio, jer takva odluka jednostavno ne postoji: oni su čovjeka kooptirali u Vijeće poslije nekakvoga neformalnog sastanka. U Kastvu je situacija identična, ali je tamo podnesena ustavna tužba, pa ćemo vidjeti kako će biti riješena, kaže Eraković.