Nije bilo mita

Informacije objavljene dana 25.12.2010. u elektroničkom izdanju “Novosti” (www.novossti.com), u članku pod naslovom “USKOK pred vratima EPH-a”, autora Nikola Bajte, a koje se odnose na EPH su netočne te je objavljivanjem takvih grubih laži EPH-u pričinjena nemjerljiva šteta.

Neistina je da je temeljem bilo kakve nagodbe bilo kojoj osobi isplaćen bilo koji iznos “na ruke” ili na drugi protuzakonit način, i da bi time bilo počinjeno kazneno djelo davanja mita.

Potpuna informacija čitateljima jest da je “podnositelj prijave” za navedeno kazneno djelo zapravo ista ona osoba koja već godinama podnosi prijave protiv čelnih ljudi Slobodne Dalmacije, a nakon EPH-ova preuzimanja i protiv čelnih ljudi EPH, i koja se krije iza pojma tzv. manjinskog dioničara iako posjeduje samo 5 dionica Slobodne Dalmacije ukupne nominalne vrijednosti 350 kuna. Podnositelj prijave je osoba koja više od 15 godina, i puno prije ulaska EPH u Slobodnu Dalmaciju, od te iste Slobodne Dalmacije utjeruje nepostojeći dug od 33 milijuna kuna. Istina je, zapravo, da je presudom Vrhovnog suda utvrđeno da upravo ta osoba Slobodnoj Dalmaciji duguje preko 300 tis. kuna.

Potpuna je informacija da je podnositelj prijave ista osoba kojoj je posljednjom presudom naloženo platiti dodatnih 370 tis. kuna Slobodnoj Dalmaciji.

Sve te presude hrvatskih tijela javno su dostupne te se nalaze na web stranicama Slobodne Dalmacije (www.slobodnadalmacija.hr).

Sve pravomoćne presude potvrđuju da je cjelokupni postupak privatizacije Slobodne Dalmacije proveden zakonito.

I ove presude se nalaze na ranije spomenutoj web stranici Slobodne.

Potpuna informacija jest da su pravi manjinski dioničari oštećeni radnjama samo te jedne osobe budući da im ta osoba koja drži 5 dionica (0,000096%) blokira isplatu otpremnine za dionice Slobodne Dalmacije.

Potpuna informacija jest da ne postoje sporovi Slobodne Dalmacije i manjinskih dioničara. Istina je da već više od 15 godina, dakle, puno prije ulaska EPH u Slobodnu Dalmaciju, postoje nebrojeni sporovi koje pokreće samo jedna osoba.

I konačno, potpuna informacija jest da je ta ista osoba dosad izgubila sve postupke protiv Slobodne Dalmacije u svezi dokapitalizacija od strane EPH.

Sve presude se nalaze na ranije spomenutoj web stranici Slobodne Dalmacije.

EUROPAPRESS HOLDING d.o.o.,

po punomoćniku: Odvjetničko društvo Sardelić & Miličević