Zorka Prodanović (1926-2010)

Zorka Prodanović život je posvetila pomaganju drugima i borbi protiv nepravde. Rođena 1926. u Štrigovi u Međimurju, još kao srednjoškolka počela je s ilegalnim radom, u SKOJ je primljena 1940. godine, a 1943. u Komunističku partiju. U partizanima je bila od početka rata, a u Slavoniji se bavila političkim radom i bila SKOJ-evska funkcionerka. Nakon oslobođenja, završila je Partizansku gimnaziju i Višu pedagošku školu.

U Vinkovcima je radila kao nastavnica i predsjednica društva “Savremena žena”, a onda u Republičkoj konferenciji Socijalističkog saveza radnog naroda, kao sekretarica u tri odbora: Odboru za narodnosti, Odboru za priznanja i Odboru za tradicije NOB-a. U Odboru za narodnosti zalagala se za pomoć savezima Čeha i Slovaka, Talijana, Ukrajinaca i drugih narodnosti, radila je na poboljšanju položaja Roma i pomagala u osnivanju njihovih društava. Čak je organizirala posjet Roma predsjednici Indije Indiri Gandi da bi se istaknulo da je Indija njihova matična zemlja.

Bila je dugogodišnja članica Predsjedništva SABA RH, a zbog svog uspješnog rada, između ostalog i zbog borbe da se 8. mart ne zaboravi, izabrana je za počasnu predsjednicu Sekcije žena antifašistkinja SABA RH. Poznato je i njeno višegodišnje zalaganje za vraćanje imena Prolaza sestara Baković u Zagrebu, koje je nakon uporne borbe urodilo plodom.

Zorka Prodanović nositeljica je partizanske spomenice, više odlikovanja i priznanja.