Trnje idealno za Ulicu 8. maja

Nedavno je predsjednik Ivo Josipović pozvao zagrebačku vlast da vrati ime Ulici 8. maja 1945, koja je postojala do 1990. godine kada je preimenovana u sklopu najvećega preimenovanja u povijesti Zagreba. Osim opravdanog vraćanja povijesnih imena nizu javnih površina, tada su se masovno uklanjali i nazivi kojima se komemorirao antifašizam te ulice nazvane po Srbima.

Ulica 8. maja imenovana je 1950, a bila je na mjestu današnjih ulica Pavla Hatza, Baruna Trenka, Jurja Žerjavića i Ljudevita Farkaša Vukotinovića, poznatih i kao jedan od zagrebačkih tzv. zelenih valova.

I nakon Drugog svjetskog rata brojne su ulice također preimenovane na štetu postojeće baštine: Zvonimirova je postala Ulicom Crvene armije, Varaždinska tj. današnja Ulica grada Vukovara Moskovskom, Trg Petra Krešimira IV. Trgom generalisimusa Staljina…

Naći novu lokaciju

Svoje su zagrebačke trgove tada dobile i zemlje saveznice, poput Britanskoga trga i Trga Francuske Republike. Savezništvo sa Sjedinjenim Državama obilježeno je imenovanjem Trga Franklina D. Roosevelta. Velik broj starih i novih ulica nazivom je komemorirao antifašističku borbu, a mnoge od njih su kasnije preimenovane posve nepravedno, primjerice Ulica Rade Končara. Ipak, nijedna u svome imenu nije objedinjavala antifašističku borbu kao Ulica 8. maja.

No, pitanje je ima li Gradska skupština volje i je li u stanju vratiti ime u čast jednoga od najvažnijih datuma u modernoj povijesti Zagreba, posebice ako se ima na umu neminovna politička, a osobito politikantska dimenzija imenovanja. Vratiti Ulicu 8. maja tamo gdje je ranije bila, iz današnje perspektive nije dobro: preimenovanjem devedesetih vraćena su povijesna imena i to treba poštovati, a i neprihvatljivo je građane opet opterećivati promjenom adresa. Stoga lokaciju treba naći drugdje i ulicu pozicionirati ondje gdje se neće morati ništa preimenovati. Uostalom, i nove ulice trebaju imena, jer se i tako obilježava prostorni razvoj grada.

8. maja ili 8. svibnja?

S obzirom na važnost datuma, nova ulica starog imena trebala bi biti u dijelu grada koji se razvio nakon Drugog svjetskog rata: idealno je Trnje, koje još nije ni urbanistički ni arhitektonski zaokruženo. U tom će se dijelu Zagreba, čija urbanizacija tek predstoji, otvoriti primjerene i slobodne lokacije za imenovanje, a one postoje i sada. Reimenovanje otvara i pitanje preciznoga naziva: 8. maja ili 8. svibnja. S jedne strane, 8. maj je autentičan i sverazumljiv, ali i povijesni pojam. S druge strane, ime se može prilagoditi vremenu u kojem se ulica (ponovno) imenuje.

Nova lokacija za staro ime bila bi na tragu činjenice da je antifašizam civilizacijsko dostignuće, a značajni datumi vezani uz njega prošlost koju treba javno komemorirati. Fašisti su u Zagrebu ubili 18.000 ljudi, više od 20.000 poginulo je u borbama na strani partizana. NOB-u se priključio znatan broj Zagrepčana, što jasno ukazuje da je grad, koji je pred rat imao nešto više od 200.000 stanovnika, dao značajan doprinos antifašizmu. Zato je 8. svibnja 1945. jedan od najvažnijih datuma u modernoj povijesti Zagreba, koji svakako treba obilježiti i imenom jedne reprezentativne gradske ulice.