Tajna veza mačaka i ljudi

Od svih domaćih životinja, mačke imaju s ljudima najkompleksniji odnos. One se u kontaktu sa svojim vlasnicima nikada ne podređuju i uvijek zadržavaju integritet. Veza između mačaka i njihovih vlasnika čak je mnogo jača nego što se dosad mislilo. To se naročito odnosi na žene ljubiteljice mačaka i mačke koje tu pažnju s podjednakom sklonošću primaju.

Prema najnovijim istraživanjima, objavljenim u časopisu “Behavioural Processes”, dinamika koja postoji u ljudsko-mačjem odnosu gotovo je istovjetna vezama između ljudi, s tim da mačke u domovima čak preuzimaju ulogu “krznenog djeteta”. Hrana se često koristi kao simbol naklonosti i pažnje, a načini na koji se ljudi i mačke odnose prema hrani slični su međudjelovanju koje vidimo između skrbnika i malog djeteta. I mačke i djeca su barem djelomično kontrolirani time kada su i čime hranjeni.

Za potrebe ovog istraživanja znanstvenici su snimili i kasnije analizirali međudjelovanje 41 mačke i isto toliko vlasnika. Pokazalo se da su mačke i njihovi vlasnici međusobno bili pod jakim utjecajem, u smislu da su često kontrolirali ponašanja onog drugog. Ekstrovertirane žene s mladim, aktivnim mačkama imale su najjači sinhronicitet, tako da su mačke u tim odnosima mogle davati sasvim suptilne znakove, kao što je pokret repom prema gore kako bi signalizirale želju za prijateljskim kontaktom. Ovo i druga istraživanja otkrivaju kako su žene sklonije od muškaraca interakciji sa svojim mačkama, bez obzira na to jesu li one mužjaci ili ženke. Kao odgovor, mačke svojim ženskim vlasnicama češće pristupaju i češće iniciraju kontakt (kao što je skakanje u krilo) nego što to čine kod muških vlasnika. Isto tako, žene imaju intenzivniji odnos sa svojim mačkama nego muškarci. Izgleda da mačke pamte ljubaznost i kasnije vraćaju uslugu. Ako vlasnici ispunjavaju mačkinu potrebu za interakcijom, onda će i mačka u nekom drugom trenu udovoljiti potrebi vlasnika. Mačka bi u tim pregovorima također mogla imati granicu, budući da su vlasnici najčešće već motivirani da ustanove društveni kontakt.

Za razliku od uobičajene izreke koja kaže kako je pas čovjekov najbolji prijatelj, bilo bi puno preciznije konstatirati da je to upravo mačka. Prema onome što je dosad poznato, između mačaka i ljudi postoji uzajamna privlačnost, osobna kompatibilnost, lakoća interakcije, zaigranost, iskazivanje osjećaja i podrške. Uočena je i uzajamna sklonost razvijanja rituala sličnih kompleksnih zajedničkih aktivnosti u svrhu pokazivanja uzajamnog razumijevanja. Spomenuta znanstvena studija predstavlja korak dalje u nastojanjima razumijevanja odnosa mačaka i ljudi. Znanstvenici se nadaju kako će u skorijoj budućnosti uspjeti prikupiti dodatne informacije o tom neobičnom prijateljstvu.

Za razliku od pasa, o prvim kontaktima ljudi i mačaka ne postoje precizni podaci. One se pojavljuju u svim važnijim mitologijama i u pravilu im se pridaje veliko značenje. Štovanje mačaka je naročito bilo prisutno u egipatskoj civilizaciji, gdje je postojao običaj njihovog mumificiranja. U grobnici pored grada Beni Hasana pronađeno je čak 80.000 mumificiranih mačaka. Za razliku od Egipćana, kršćanstvo je mačke doživjelo na vrlo negativan način: one su se povezivale uz vještice, a tijekom srednjeg vijeka ustalio se običaj istrjebljivanja crnih predstavnika te vrste.