Sloboda govora po nalogu Evropske unije

Crnogorska vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika i time ispunila obaveze iz dva poglavlja Akcionog plana za praćenja sprovođenja preporuka Evropske komisije (EK). Najznačajnije izmjene Krivičnog zakonika preciznije definišu krivična djela sa elementima korupcije i dekriminalizuju djela uvrede i klevete u odnosu na medije i novinare.

– Iz člana 195 koji definiše uvrede izbrisan je stav dva koji kaže ako je djelo iz stava ovog člana učinjeno putem medija sličnim sredstvima ili na javnom skupu. Što znači da su mediji i novinari potpuno isključeni da odgovaraju po osnovu krivičnog djela uvrede – rekao je potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković.

Prema njegovim riječima, ova izmjena i dopuna Krivičnog zakonika ima za cilj da doprinese efikasnijem suzbijanju koruptivnih krivičnih djela i daljem jačanju slobode medija u skladu sa preporukama EK-a i GRECO-a.  Za uvredu i klevetu kao krivična djela, prethodna reforma predviđala je samo mogućnost novčanog kažnjavanja, čime je isključena zatvorska kazna koja je ranije postojala.

Mediji u Crnoj Gori nisu baš previše mjesta ostavili za pohvalu ovom Zakonu, čime su jasno predočili da im dekriminalizacija uvrede i klevete ne znači mnogo.