Struka protiv urbanističkog sakaćenja Zagreba

Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) nedavno je podnijelo zahtjev da Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada poništi planove vezane uz neizgrađeno zemljište u Sopotu, južno od Muzeja suvremene umjetnosti, na uglu Avenije Dubrovnik i Avenije Većeslava Holjevca. To je prostor visoke urbanističke vrijednosti, u GUP-u Zagreba označen kao gradski projekt za koji je obavezno sprovesti javni urbanističko-arhitektonski natječaj. Aktualnim parceliranjem i ukidanjem navedene obaveze, grad zapravo zakida sam sebe. U DAZ-u ističu da je grad u posjedu više od 60 posto predmetne parcele, a preregulacijom je značajniji i vredniji dio zemljišta prepušten privatnom suposjedniku. Istodobno je značajno umanjena mogućnost gradnje, a time i vrijednost zemljišta preostaloga gradu.

Osim toga, promjenom se de facto ukida gradski projekt u cijelosti, čime se suštinski mijenja GUP bez zakonom propisane procedure. Takva stručno neutemeljena parcelacija znatno umanjuje potencijale ukupne slike lokacije, središnje gradske osi, pa i Zagreba u cjelini.

Slučaj jasno pokazuje da se gradskim prostorom upravlja na temelju nestručnih procjena, dakle loše. No, to nije prvi put: tijekom gradonačelnikovanja Milana Bandića i SDP-a, središnja gradska os nepovratno je devastirana neprimjerenim izgradnjama i to najmanje dvjema građevinama – Poliklinikom Sunce kod Mosta slobode i Centrom Bundek, koji se još gradi. U potonjem su slučaju gradonačelnik i Gradska skupština promijenili urbanistička pravila kako bi se pogodovalo investitoru Željku Kerumu. Centar je u međuvremenu promijenio vlasnika.

Sada je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, pod ingerencijom gradonačelnika Bandića, već verificirao program za provedbu idejnog natječaja Poslovnog centra Sopot na spomenutom dijelu parcele uz središnju os; natječaj je trenutačno u provedbi,  od strane privatnog naručitelja i privatnog provoditelja.

Sakaćenje središnje gradske osi, središta suvremenog Zagreba, nije jedini slučaj u kojem  vlast djeluje protivno interesima struke i grada. No, u ovdje je riječ o promašaju koji je još moguće ispraviti. Pitanje je samo hoće li uslijediti odgovarajuća reakcija onih kojima je to dužnost, za koju su plaćeni javnim novcem.