Manjine će glasati usred zvizdana

Za veliku većinu pripadnika nacionalnih manjina iznenađujuće, Vlada je 19. maja donijela odluku da će se izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u županijama, gradovima i općinama održati 10. jula. Na tim, trećim po redu izborima za institucije manjinske samouprave, koje su uvedene Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina iz 2002, birat će se 4.810 članova manjinskih vijeća, koja u županijama (i Gradu Zagrebu) imaju po 25 članova, u gradovima po 15, a u općinama po deset članova.

Osim njih, u općinama, gradovima i županijama, gdje živi manje pripadnika određenih manjina, birat će se ukupno 131 manjinski predstavnik. Za članove vijeća Vlada je raspisala ukupno 312 izbora i to 71 u županijama i Gradu Zagrebu, 127 u gradovima i 114 u općinama. Za predstavnike nacionalnih manjina samouprave raspisana su ukupno 232 izbora, od čega 88 u županijama i Gradu Zagrebu, 81 u gradovima i 63 u općinama. S obzirom na brojnost Srba, oni će imati i najveći broj vijeća i predstavnika.

Motivacija za izlaznost

Odluka o izborima stupila je na snagu dan kasnije, objavom u “Narodnim novinama”, pa su sada manjinska udruženja u toku formiranja kandidacionih lista koje moraju biti predane nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do 1. juna u ponoć. Dva dana kasnije bit će objavljene izborne liste sa svim kandidatima koji su zadovoljili zakonske kriterije, nakon čega slijedi nastavak izborne procedure, odnosno kampanja u kojoj će, zbog termina izbora, osim predstavljanja kandidata biti nužno i pozivanje birača na glasačka mjesta kako bi se ostvarila kolika-tolika izlaznost.

– Savjet za nacionalne manjine zalagao se da se zbog brojnih događanja ove godine izbori odlože, te da se za kampanju i propagandu osiguraju sredstva koja Vlada nije osigurala, jer to dosad nije zakonski riješeno – kaže predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer i dodaje da je sredstva, kad već nije Vlada, osigurao Savjet.

– Sami smo se odrekli 255.000 kuna sredstava, inače namijenjenih radu stručnih službi Savjeta – ističe Tolnauer, koji smatra i da datum izbora nije povoljan.

– Datum jest zakonski valjan, jer Vlada može u roku od 30 dana od isteka mandata postojećih saziva, što pada 17. juna, raspisati izbore, to je njeno legitimno pravo. Uz sve napore koje u Savjetu činimo, postoji opasnost da se s obzirom na malu izlaznost, koja je na prošlim izborima u junu 2007. iznosila samo 12 posto, čitav institut samouprave kompromitira, jer je sedmi mjesec vrijeme kad ljudi idu na godišnje odmore.

– Mi smo se od početka angažirali na informiranju o izborima, od objavljivanja vijesti na našoj veb-stranici do informiranja svih udruga. Angažirat ćemo agenciju Stina i GONG da provedu propagandu i da se ljudi motiviraju kako bi se postigla veća izlaznost. Ako to mi sami budemo kompromitirali, logično je da će u nekom budućem periodu netko moći reći: Mi smo sve omogućili, ali nema interesa, pa što će to njima? – kaže Tolnauer.

Važnost izjašnjavanja

– Zbog toga i u svoje i u ime Savjeta pozivam sve pripadnike manjina da iziđu na izbore, jer je to od izuzetnog značenja za manjine. Koliko god vijeća i predstavnici imaju savjetodavnu ulogu, treba održati kontinuitet jer je manjinska samouprava po Ustavu i zakonima sastavni dio lokalnih samouprava, koje je moraju prihvatiti i čiji se savjetodavni doseg mora uvažiti – zaključuje Tolnauer.

Ni potpredsjednik Savjeta i predsjednik VSNM-a Zadarske županije Veselko Ćakić nije previše zadovoljan iznenadnim terminom izbora.

– Možda se moglo pričekati i rezultate popisa stanovništva, od kojih su prvi najavljeni za 30. jun – smatra Ćakić i ukazuje na još jedan problem, a to je mnogo manji broj biračkih mjesta u odnosu na ostale izbore.

– Na prošlim je izborima za cijeli Benkovac sa 30 sela bilo samo jedno biračko mjesto, što znači da će mnoge koji bi htjeli glasati trebati prevoziti, za što nema novca. Teško je da će se u eri proklamirane štednje i smanjenja troškova povećati broj biračkih mjesta – kaže Čakić.

O štednji govori i podatak da će kandidati koji budu izabrani imati pravo na naknadu troškova u dvostruko manjem iznosu nego na izborima 2007, pa će u županijama moći dobiti 750 kuna, a u gradovima i općinama po 500 kuna, koliko će dobiti i izabrani predstavnici.

Boris Milošević, pravnik u SNV-u, ukazuje na to da svaki pripadnik srpske zajednice koji želi glasati, u biračkom popisu mora biti upisan kao Srbin.

– Svaki pripadnik nacionalne manjine ima pravo pregledati popis birača i tražiti njegovu dopunu ili ispravak najkasnije 14 dana prije dana izbora, najkasnije do 25. juna ove godine. Osim toga, na dan kad se izjašnjava o svom statusu, kandidat mora imati prijavljeno prebivalište na području jedinice lokalne, odnosno regionalne samouprave u kojoj se kandidira i mora biti upisan u popis birača kao pripadnik nacionalne manjine za koju se kandidira – kaže Milošević.


O manjinskim vijećima i predstavnicima

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina propisao je pravo nacionalnih manjina da, s ciljem unapređenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.

Podsjetimo, u lokalnim jedinicama u kojima pripadnici manjina sudjeluju u ukupnom stanovništvu s najmanje 1,5 posto ili u općinama i gradovima na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, kao i u županijama na čijem području živi više od 500 pripadnika određene nacionalne manjine, biraju se vijeća za tu manjinu. U jedinicama na čijem području živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine, bira se predstavnik nacionalnih manjina.

Kandidate za članove vijeća nacionalnih manjina odnosno kandidate za predstavnike nacionalnih manjina mogu predlagati udruge nacionalnih manjina ili najmanje 20 pripadnika nacionalne manjine s područja općine, odnosno 30 osoba s područja grada ili 50 s područja županije.