Predsjedniče, Carina ne nadzire more! (2)

Poštovani,

Željko Popović, predsjednik Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske

Povodom članka objavljenom u tjedniku “NOVOSTI” od 09.07.2011. godine pod nazivom “Pismo carinskog sindikata Ivi Josipoviću – Predsjedniče, Carina ne nadzire more!” dostavljamo Vam zahtjev za ispravkom istog, sukladno odredbama članka 40. i 41. Zakona o medijima (NNRH broj 59/04), a u cilju točnog informiranja javnosti.

Objavljeni članak u cijelosti, od naslova nadalje, sadrži netočne i apsurdne tvrdnje pri čemu se napominje da, suprotno navodima iz članka, Carinska uprava, sukladno carinskim propisima, ostvaruje zakonska ovlaštenja na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske, koje obuhvaća teritorij Republike Hrvatske, a koje područje je ograničeno carinskom crtom koja je istovjetna s graničnom crtom Republike Hrvatske, što, dakle, obuhvaća i unutrašnje morske vode i teritorijalno more, pri čemu se, također, hrvatski carinski propisi primjenjuje na postrojenja i uređaje u epikontinentalnome pojasu Republike Hrvatske sukladno posebnim propisima iz područja pomorstva.

Krajnje je netočan i pravno bespredmetan navod da su “carinski postupci postali crna rupa zakonodavstva, jer su propisi prepisivani od Austrije koja nema more“, kao i citat “propisi su uglavnom definirani isključivo za kopneni prijevoz, kao i carinski postupci vezani za grane prijevoza na kopnu“. Točno je naime da su hrvatski carinski propisi bili predmetom usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno europskim carinskim propisima koji se izravno primjenjuju na cjelokupnom carinskom području Europske unije, te da su hrvatski carinski propisi usklađeni s europskim. Pritom naglašavamo da je poglavlje 29. Carinska unija jedno od prvih otvorenih poglavlja za pregovore, i to još u prosincu 2006. godine, te je već tada Europska komisija prepoznala spremnost Carinske uprave za proces prilagodbe koji je u Carinskoj upravi započeo prije nešto više od pet godina. Ocjenjivanje napretka u našem poglavlju vršila je Europska komisija putem svojih Promatračkih misija po svakom od zadanih mjerila. Tijekom tih misija, EK je dobila potpun uvid u postupanje Carinske uprave, kao i u sve zakone i propise koje primjenjuje. S obzirom da je Europska komisija prošle godine predložila zatvaranje našeg poglavlja potpuno je jasno da su sva mjerila ispunjena, uz zaključak EK da je Carinska uprava postigla izniman napredak u svim područjima, da su carinski propisi usklađeni sa europskim (jedan dio biti će primjenjiv tek kada postanemo zemlja članica) i da su procedure u skladu sa europskom praksom.

S obzirom na bizarni karakter navoda iz predmetno objavljenog sadržaja ističemo i da, iako Carinska uprava trenutno ne posjeduje vlastita plovila za provedbu samostalnog nadzora, carinski nadzor i provjere na moru se provode kontinuirano i uz redovitu suradnju sa drugim tijelima državne uprave koja također imaju ovlasti na moru, koristeći se pritom njihovim plovilima, te je tako, primjerice, Carinska uprava član Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru putem kojega se redovito mjesečno planiraju i organiziraju aktivnosti sa Ministarstvom obrane, Obalnom stražom, Ministarstvom unutarnjih poslova – Upravom za granicu i Pomorskom policijom, Lučkom kapetanijom itd.

Također posve je netočan i iskonstruiran navod da su “…carinici pucali na švercere cigareta…” što je lako za provjeriti pri mjesno nadležnoj policijskoj upravi.

S poštovanjem,

službenik za informiranje – glasnogovornik

Mario Demirović