Priština uzvraća udarac

Ekonomska blokada robe iz Srbije i BiH prema Kosovu traje već desetak dana, bez najave da bi to pitanje moglo biti uskoro riješeno. Razlog je carinski pečat. Vlada Srbije ne prihvata carinski pečat na kome piše “Republika Kosovo”, već traži da na njemu stoji “Kosovo – UNMIK”, zbog čega je odložena šesta runda pregovora, na kojima insistiraju međunarodni faktori, tačnije EU i SAD. Carinski pečat je bio predmet pregovora između Beograda i Prištine i očekivalo se da o tome bude postignut sporazum krajem jula, ali je cijela stvar pomaknuta za septembar.

Na desetine kamiona sa robom iz Srbije čeka na prijelazima prema Kosovu. Među njima ima i onih koji voze robu koja na ljetnim temperaturama i žegi nije za stajanje. Kosovo je trgovinski partner sa kojim Srbija ima najveći mogući suficit. Vrijednost robe koja iz Srbije uđe na Kosovo prelazi 400 miliona dolara, a suficit je samo za koji milion manji.

Kosovska vlada objašnjava da je do embarga došlo zbog toga što Srbija već više od dvije godine sličnu mjeru primjenjuje prema robi koja dolazi sa Kosova. Isti razlozi su opravdanje za embargo prema robi iz BiH.

Po uvođenju blokade, mogli smo čuti veoma ljutitu reakciju Vlade Srbije i predsjednika Borisa Tadića, a od mjera koje kane poduzeti spominje se žalba Evropskoj komisiji i CEFTA grupi. Reakcije iz EU-a prilično su uzdržane, a visoki funkcioner američkog Ministarstva spoljnih poslova je preko “Glasa Amerike” označio Vladu Srbije kao stranu koja pravi probleme. Očigledno, kosovska vlada je potez uvođenja embarga izvela sinhronizovano sa zapadnim partnerima i Vlada Srbije bi morala da sa tim računa. To bi trebalo čitati kao dodatni pritisak da se brže napreduje u pregovorima između Beograda i Prištine.

Srpska Vlada nema veliki izbor. Može se opredijeliti za žestoke izjave, protest i nepopustljivost, pa svjesno odlučiti da trpi štetu štiteći nešto što inače ne posjeduje (suverenitet nad Kosovom) ili što hitnije tražiti izlaz iz trenutne “ofsajd pozicije” u kojoj srpski privrednici trpe znatnu štetu. Vjerovatno ćemo sljedećih dana vidjeti šta je izbor. Zdrava logika govori da će to biti ovo drugo.