Privremeno “ratno stanje”

Zbog požara koji je harao na području sela Pađene kod Knina, detonacija zapaljene municije u vojnom magacinu i evakuacije stanovnika iz kruga od jednog kilometra, stanovnici Knina osjećali su se 13. septembra kao u ratu. Većih posljedica, srećom, nije bilo.

– Nitko nije povrijeđen, jer se znalo da je to vojno skladište i da je to zona sigurnosti – kaže Nikola Lončar, stručni suradnik za pitanje zaštite okoliša Grada Knina, ističući da su se stanovnici područja obuhvaćenih evakuacijom koji su proveli noć s utorka na srijedu u Kninu, ujutro vraćali kako bi obišli stoku i vidjeli što im je s kućama.

– Za sada nema informacija o šteti osim o razbijenim prozorima na desetak kuća udaljenih do jedan kilometar od skladišta – kazao je Lončar i demantirao pisanje nekih medija da je kasarna s magacinom bila napuštena.

– Da je tako, tamo ne bi ostala municija, a osim toga tamo su bile vojne straže i požarstva. Do požara magacina je došlo jer je vatra prešla cestu i prugu na mjestima gdje je bilo raslinja, pa se vatra prenijela borovinom i šišarkama. Uglavnom, svi parametri su se poklopili kako nije trebalo.

Nakon gašenja požara ponovno je uspostavljena opskrba strujom i počela je normalizacija prometa, jer su u prekidu bile i željeznička pruga i magistrala D1. Putnici iz vlakova su autobusima prebacivani od Gračaca do Knina i to zaobilaznim pravcem.