U iščekivanju Božjeg suda

Mitropolit Amfilohije Radović po četvrti put je izbojkotovao podgorički Sud za prekršaje, gdje je trebalo da mu bude nastavljeno suđenje za govor mržnje. Suđenje je prekinuto zato što su branioci zatražili izuzeće predsjednika Vijeća za prekršaje Crne Gore Zorana Živkovića i zamjenika višeg državnog tužioca Veljka Rutovića. Odbrana je takođe podnijela zahtjev za izuzeće sudije Suda za prekršaje Larise Begović, kao i predsjednika Suda Srđana Đurovića.

Isus Hrist Radović

Kako je obrazložio advokat Vojislav Đurišić, “nezakonite odluke” Živkovića po dva prethodna zahtjeva odbrane dovode u sumnju njegovu nepristrasnost. Đurišić je kazao da su Đurović i Begović “neposredno odgovorni za uporno odbijanje da se obezbijede zakoniti i demokratski uslovi za suđenje, zaštita ljudskih prava okrivljenog i pravo na odbranu”. Amfilohijevi advokati napustili su suđenje, jer sudija Larisa Begović nije prihvatila njihov zahtjev za odgađanje suđenja. Branioci su ocijenili su da nijesu ispunjena tri glavna načela: javnost, pravičnost i pravo na odbranu.

Zamjenik višeg državnog tužioca Veljko Rutović zatražio je na prethodnom ročištu, 20. jula, da se Amfilohije kazni zbog govora mržnje. Naime, na Badnje veče, 6. januara, mitropolit je prokleo sve koji hoće da ruše limeni objekat na Rumiji. Istoga dana u Podgorici on je kazao da “samo pasja i lažna vjera može reći da treba rušiti crkvu na Rumiji”.

Mitropolit nije prisustvovao suđenju u julu zbog, kako je obrazložio, crkvenih obaveza u Beogradu, ali je Sudu za prekršaje dostavio pisanu izjavu koja je u zapisnik ušla kao njegova odbrana. U njoj je, između ostalog, naveo da postupkom protiv njega državno tužilaštvo sudi jeziku, vjeri i etici zakonodavca Mojsija, Isusa Hrista i cijelom hrišćanskom i jezičkom moralu.

Sudija Larisa Begović odložila je glavni pretres na neodređeno, a spise predmeta proslijedit će Vijeću za prekršaje Crne Gore i državnom tužiocu na dalju odluku.

Prebrajanje svetaca

Mitropolit Amfilohije je dan pred suđenje besjedio na pomen na Usekovanje glave Jovana Krstitelja, gdje je prisutnima pričao o zločinu u Jasenovcu. Tom prilikom je kazao da takav zločin nikad ne bi mogao da počini narod koji ima puno svetih ljudi i svetitelja, prisjećajući se da “zaista ima veoma malo onih koje su proglasili za svetitelje”.

– Pa zato su i mogli da prave tako velike zločine. Ne može jedan narod koji ima svece, kao ugled svoj i primjer svoga života, najsavršenije plodove svoje, da vrši zločine takve vrste kakve mogu da vrše narodi i ljudi koji nemaju pred sobom primjere svetih Božjih ljudi i svoga roda – objašnjavao je prisutnima Amfilohije, citirajući monahinju Justinu iz manastira Ćelije, s kojom je prije nekoliko godina išao u Jasenovac.

Rekao je i da srpski narod nije bez grijehova, ali da ne bi bio sposoban da počini takav zločin jer ima puno svetih i blagodatnih ljudi. Ovaj nadasve nadahnuti crkveni velikodostojnik zasigurno je zaboravio pohode po bivšoj Jugoslaviji “njegovog” naroda, kao i blagoslove koje je davao za razna krvoprolića. Ni silni srpski sveci nisu uspjeli da ih spriječe.