Simpozij posvećen filozofiji medija

Na znanstvenom simpoziju posvećenom filozofijskim promišljanjima medija, mediološkim promišljanjima zbilje, odnosno interdisciplinarnim analizama svih mogućih oblika medijskih posredovanja, održanom na Cresu od 16. do 18. rujna, sudjelovalo je šezdesetak znanstvenika koji su s pedesetak izlaganja propitivali mogućnosti utemeljenja filozofije medija kao filozofijske discipline koja, analizirajući medije, pokušava o svom vremenu progovoriti na suvremen način.

Istaknuto je da je upravo područje Balkana postalo prostorom na kojem se ovaj način filozofijskog interpretiranja svijeta (u eksplicitnom zagovaranju filozofije medija) razvija snažnije nego u ostatku svijeta. Dio razloga pronađen je u negativnoj ulozi medija u vremenu raspada bivše države, dio u koincidenciji da su se filozofsko-medijski kritičari medijskih praksa lakše pronašli i udružili u poslijeratnim uspostavljanjima kontakata (upravo na liniji razumijevanja uloge medija), a dio u svjetskom naletu propitivanja medijskog u svim mogućim dimenzijama (slikovnog, masmedijskog, umjetničkog, tehnološkog, oralno-pismeno-digitalnog…)

Plenarna predavanja održali su Divna Vuksanović iz Beograda, čija knjiga “Filozofija medija” ovih dana doživljava svoje drugo prošireno izdanje i Sead Alić iz Zagreba, koji je obje svoje doktorske radnje (iz književnosti i filozofije) posvetio medijima. Skup koincidira sa stogodišnjicom rođenja Marshalla McLuhana, kojega dio sljedbenika ove orijentacije smatra utemeljiteljem ove discipline ili, u najmanju ruku, teoretičarom koji je stvorio sve pretpostavke za njeno utemeljenje.

Simpozij je organiziralo više institucija: SIZIF – Sekcija za filozofiju medija HFD-a, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb), Udruženje građana “Mladi grašak” za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja (Beograd) i Institut za fotografiju Crne Gore (Budva). I iz ovog je vidljiv pokušaj uspostavljanja regionalne suradnje na rješavanju ključnih pitanja vremena označenih/određenih disciplinom filozofije medija.