Olakšan povratak

Posljednjeg dana zasjedanja aktualnog saziva Sabora, 28. oktobra, izglasana su dva zakonska akta, Zakon o strancima i izmjene Zakona o državljanstvu, što će imati veliko značenje za povratnike koji još nemaju hrvatsko državljanstvo, a naročito za povratničku populaciju u gradovima koja se vraća na osnovu programa stambenog zbrinjavanja izvan područja od posebne državne skrbi. Oba akta stupit će na snagu 1. januara 2012.

– Novi Zakon o strancima olakšava povratnicima reguliranje privremenog boravka u Hrvatskoj, ali i odobrenje stalnog boravka iako ranije nisu regulirali privremeni boravak – ističe pravnik u Srpskom narodnom vijeću Boris Milošević.

Stalni boravak

U Zakonu piše da će se odobriti stalni boravak strancu koji je 8. oktobra 1991. imao prebivalište u Hrvatskoj, a koji je korisnik programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja i koji se vratio s namjerom da trajno živi u Hrvatskoj. To dokazuje potvrdom nadležnog državnog tijela za izbjeglice.

– Stalni boravak povratniku se može odobriti bez reguliranog privremenog boravka i bez ispunjavanja većine uvjeta koje Zakon inače predviđa za ostale strance. To se odnosi na zahtjeve da stranac ima sredstva za uzdržavanje i da ima zdravstveno osiguranje, jer se u dosadašnjoj praksi pokazalo da su ti uvjeti predstavljali veliku prepreku u reguliranju boravka. Povratnik samo mora dokazati da je imao prebivalište u Hrvatskoj 1991. i da je u programu povratka, čime odmah ima mogućnost stjecanja stalnog boravka – kaže Milošević i dodaje da se to odnosi na cjelokupni prostor Hrvatske.

Milošević podsjeća na to da povratnici stjecanjem statusa stalno nastanjenog stranca imaju sve povlastice hrvatskog državljanina osim da biraju i budu birani na izborima.

– To znači da, između ostalog, imaju pravo na socijalnu pomoć ili rad bez radne ili poslovne dozvole – dodaje Milošević.

Ističe da je tim Zakonom proces povratka osobama bez hrvatskog državljanstva uvelike olakšan, iako svi problemi nisu riješeni.

Ispravljene nepravde

Osim Zakona o strancima, na povratnike se odnose i izmjene i dopune Zakona o hrvatskom državljanstvu, čime se ispravljaju ranije nepravde.

– Tako osobe koje su 8. listopada 1991. godine imale prebivalište u Hrvatskoj i odobren im je stalni boravak, ispunjavaju pretpostavke oko duljine formalno prijavljenog boravka, po propisanim pravnim osnovama za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem. Time je navedenoj kategoriji osoba omogućeno stjecanje hrvatskog državljanstva po povoljnijim zakonskim uvjetima trajanja boravka, ukoliko ispunjavaju druge propisane zakonske pretpostavke, a do danas nisu regulirale hrvatsko državljanstvo – kaže Milošević.

Ta se izmjena direktno naslanja na odredbu Zakona o strancima po kojoj osoba koja je 1991. imala prebivalište u Hrvatskoj povratkom u Hrvatsku može dobiti status stalno nastanjenog stranca, preskačući pet godina odobrenog privremenog boravka, što moraju imati ostali stranci.

– Odobreni stalni boravak povratniku automatski omogućava da podnese zahtjev za državljanstvo, ne čekajući traženih osam godina boravka u Hrvatskoj – dodaje Milošević.

Vrlo vjerojatno će u praksi mlađa povratnička populacija iskoristiti ovu mogućnost, dok starija vjerojatno neće, kako zbog razloga dugotrajnosti postupka dobivanja državljanstva, tako i zbog toga što je jedan od uslova za stjecanje hrvatskog državljanstva odricanje od starog državljanstva, što stariji ljudi izbjegavaju.