Preokrenuti Drašković

Teško da se uz ijednog političara na ovim našim prostorima veže više kontroverzi, čak i paradoksa, od Vuka Draškovića, lidera Srpskog pokreta obnove. U dve krajnosti, od one kad je u Novom Pazaru pretio odsecanjem ekstremiteta svakom ko ponese turski barjak, pa do dana kad je zajedno sa Čedomirom Jovanovićem potpisao manifest zvani “Preokret” kojim se trenutna politika, omeđena ustavnom preambulom o Kosovu, naziva gubitničkom, stalo je punih 20 godina uspona, padova, ravnogorskih skupova i mirotvornih pokreta.

Za mnoge je Drašković odavno politički mrtav, posebno od 5. oktobra 2000. S vremena na vreme pokaže neke znakove života pokaže, dovoljno da svoju stranku pozicionira u parlamentu, a neretko i u samoj izvršnoj vlasti, što je trenutno slučaj. Sam “Preokret” ne bi dobio toliko publiciteta da Drašković nije stao iza njega. Istina, teško da publicitet može da ostvari neku značajniji uticaj na državnu politiku, ali bar su uzdrmali učmalu javnost, i to više nego što su očekivali.

Doživeo je Drašković, tokom dvadesetak godina političkog bitisanja, i pretnje i pokušaje ubistva, pa još jedna aktuelna pretnja smrću za njega nije ništa novo. Novo je da su potpisnici ovoga puta samoprozvani naslednici terorističke organizacije “Crna ruka”, koji navodno deluju u dijaspori. Nezgodno je to kad istragu o pretnjama treba da preuzme Ivica Dačić, ministar policije koji personifikuje Draškovićeve najljuće političke protivnike – SPS, što ne bi bilo ništa čudno da spletom interesnih okolnosti zajedno ne sačinjavaju vladajuću većinu, onu koja bi bez četvero poslanika SPO-a mogla postati manjina, a to znači i prevremene izbore.

Zbog neposluha Srđana Srećkovića, jedinog ministra (vera i dijaspore) iz redova SPO-a koji nije zdušno podržao “Preokret”, poslanici SPO-a doveli su u pitanje funkcionalnost većine. Sve zato jer je zatraženo da se glasa i o odgovoru Vlade na interpelaciju o radu Srećkovića, koji je i potpredsednik SPO-a, a koga je stranka nedavno upozorila da se drži njene politike. Najavljeno je da će se o tome ipak raspravljati, a SPO je zauzvrat nagovestio bezrezervnu podršku većini barem do 9. decembra, kad će se odlučivati o kandidaturi Srbije.

“Preokret” je veliki korak dalje, bar kad je Drašković u pitanju. Kompromisima koje je do sada pravio često je razočaravao sledbenike, ali je i sticao nove. Ovaj preokret ključan je za njegov budući put, a verovatno i SPO-a, premda se sudbina Vuka Draškovića nikad nije poklapala sa sudbinom Srbije – nekako su uvek bile u koliziji.