Forum za selo

Forum za selo, koji okuplja jedanaestero poznatih naučnika, umjetnika i poduzetnika, ima za cilj podizanje ukupne kvalitete života na selu koje se suočava s totalnim opustošenjem, rečeno je na predstavljanju ovog udruženja održanom 24. januara u Zagrebu.

– Udruženje smo osnovali prije pola godine u uvjerenju da je orijentacija na razvoj sela, ne samo u smislu poljoprivrede, već u cjelini, odnosno sela kao mjesta za život, nešto što je uvijek bila šansa Hrvatske, ali nije bila iskorištena – rekao je predsjednik Foruma Slobodan Uzelac, dodavši da su osnivači uvjereni da te potencijale sela treba iskoristiti.

– Moj angažman potaknut je činjenicom da dobar dio tih prostora nastanjuju Srbi, pa sam dodatno motiviran da tim ljudima stvaram odgovarajuće prilike za život, odnosno da im pružimo priliku da ih stvaraju sami, što do sada nisu imali – dodao je Uzelac.

Jedan od članova, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) Zvonko Kusić, naglasio je da Forum, čiji će uticaj u društvu biti značajan, treba biti dobar prijenosnik između samih stanovnika sela koji imaju svoje interese i raznih institucija.

– Imamo državne institucije koje će i uz najbolju volju, motive i zalaganje uvijek biti birokratizirane i ne mogu pokrivati neka područja koja može Forum. Visokoobrazovane ljude trebalo bi vratiti na selo jer bi tamo mogli pokrenuti nove sadržaje – rekao je Kusić, pozivajući se na pozitivne primjere Češke i Slovačke, ali i drugih zemalja.

Da se teškoće sela prepliću s brojnim društvenim pitanjima smatra još jedan član Foruma, Zvonimir Medvedović. Od oko 150.000 objekata bespravne gradnje do sada su na osnovi namjere legalizacije bespravnih objekata samo dva slučaja pozitivno riješena, pa taj proces treba ubrzati i pojednostaviti, pogotovo na selu gdje se radi o oko 130.000 bespravnih gospodarskih objekata. Ako je 1968. godine izvršena bezuvjetna legalizacija tih objekata, trebala bi biti izvršena i sada, smatra Medvedović.

Među predstavljenim projektima ima i onih iz domene prekogranične suradnje, koja se financira iz IPA fondova, a takav je upravo projekt turističke i društvene revitalizacije rijeke Une i krajeva u Hrvatskoj i BiH-u kroz koje ona protječe.