Predizborno trošenje budžetskog novca

Vlada Srbije nedavno je donijela Uredbu o koeficijentima za obračun i isplatu plaća imenovanim i postavljenim lica i zaposlenima u državnim organima uprave. Tom Uredbom funkcionerima su povećane plaće za skoro sto posto, a državni budžet će to koštati dodatnih 50 miliona evra. Prije toga je donijeta Uredba o koeficijentima za obračun plaća funkcionerima i zaposlenima u organima lokalne samouprave, pokrajinskim organima i Gradu Beogradu, što će javne prihode opteretiti za dodatnih 30 miliona evra.

Osnovni problem vezan uz pomenute uredbe jeste što one odstupaju od Zakona o budžetskom sistemu koji predviđa da se plaće u državnim institucijama usklađuju sa rastom cijena i rastom bruto domaćeg proizvoda. Na tu činjenicu je upozorio i državni fiskalni savjet, kao i Sindikat zaposlenih u pravosuđu, ali za sada nema odziva.

Kada su lokalne samouprave, pokrajinska uprava i Grad Beograd u pitanju, tu je državni revizor ustanovio da se probijanje vrši dvije godine unazad i da je već nezakonito potrošeno više od 50 miliona evra, od čega polovina u Beogradu, ali za to nitko ne haje. Čak bi se moglo reći da je uredbom retroaktivno pokriven i taj nezakoniti trošak.

Ova priča ima bar dva aspekta. Jedan je pravni i on ne ostavlja nikakvog prostora za raspravu. Zakon je prekršen. Drugi je politički, a kada se ta dva aspekta sudare, uvijek strada pravni. Jer, ako je političkim namjerama vlasti zakon prepreka, tim gore po zakon. Srbija je u godini kada će se održati izbori na svim nivoima. Na hiljade funkcionera će ili otići sa funkcija ili će na njih doći. Oni koji budu odlazili, imaće pola godine duplo uvećanu plaću, a oni koji ostaju ili koji budu dolazili, sa takvom plaćom će imati motiv da politički zapinju.

Javni sektor je u socijalnom smislu u Srbiji neobično važan za izbornu matematiku. Preko trećine zaposlenih, njih oko 600.000, naslonjeno je na budžet. Valja u predizborne dane to malo podmazati, odobrovoljiti i dodatno motivisati. Zato prilično bezizgledno zvuče pitanja i zahtjevi pravosudnog sindikata iz otvorenog pisma Vladi Srbije u kojem kažu: “Ukoliko ne ukinete navedenu uredbu, zahtevamo od vas da javno objasnite građanima Srbije, koji su to vidljivi i merljivi rezultati rada funkcionera koji su doveli do ovako velikog povećanja zarada. Čime su to zaslužili? Kakvu korist od tog njihovog rada imaju građani iz čijih džepova isplaćujete ovo povećanje zarada? Odakle vam pet milijardi dinara za to povećanje? Da li će neko da odgovara za kršenje zakona? Gde ste našli novac za istovremenu isplatu uvećanih plata i u narednih šest meseci posle izbora odlazećim, kao i dolazećim funkcionerima?”

Ne treba sumnjati da Vlada neće naći objašnjenje, ako baš nađe za shodno da ga daje. I neće ovaj trošak biti jedini mimo zakona u izbornoj utakmici.