Misliti Jugoslaviju 20 g. kasnije

U okviru međunarodnog naučnog skupa održanog krajem decembra 2011. i posvećenog “Jugoslovenskom prostoru 20 godina kasnije”, na poziv šefa katedre političkih nauka Slobodnog briselskog univerziteta Barbare Delkur (Barbara Delcourt), u kreaciji Edicije Jugoslavija i kolektiva Eimigrative art, zamišljena je izložba ” Misliti Jugoslaviju 20 godina kasnije”, kao eksperimentalni prostor za seriju susreta u okviru nje. U srcu univerziteta, u Galeriji “Salvador Aljende”, osmišljena je učionica, Živi razred, kao neka vrsta razgovora sa Mrtvim razredom Tadeuša Kantora. I/ili sa razredom napuštene škole jugoslovenstva koja je dugo zjapila prazna. Uz saradnju sa Muzejom istorije Jugoslavije (Beograd), Arhivom Jugoslavije, Muzejom grada Beograda i Muzejom grada Rijeke, izložba se tako dotakla paralelnih narativa, mogućih živih sećanja i promišljanja Jugoslavije, tačnije njenog socijalističko-federativno-republičkog nasleđa koje nastaje u periodu revolucionarnog oslobodilačkog rata (1941–1945), predrevolucionarnog ( formiranje jugoslovenskog radničkog pokreta i jugoslovenski nadrealizam) i  postrevolucionarnog razdoblja (1945–1991). Specifična metodologija ove izložbe počiva na mešanju istorijsko-muzeološke građe sa “fikcijom sećanja”,  beleškama  i zapažanjima anonimaca koji svi zajedno poetiku čine … znanjem , pokušavajući da daju odgovor na pitanje: šta ostaje posle smrti Države-nacije Jugoslavije. Pitanje Jugoslavija ( ideja Jugoslavija) , postalo je tako , imajući ovaj eksperimentalni umetnički poduhvat kao izvorište, ispitno pitanje januarsko-frebruarskog roka,  za studente sa  četiri  katedre najvećeg  briselskog univerziteta: političkih nauka, istorije, sociologije, pedagogije.

 

 

Susret sa Žak Ransijerom ( Jacques Rancière) “O poetici jugoslovenskog znanja” u okviru izložbe, egalitarističke učionice YU WORKING CLASS ( Misliti Jugoslaviju 20 godina kasnije), na Slobodnom briselskom Univerzitetu ( ULB), nov/dec

2011.