Crna Gora na pragu Evrope

Vijeće ministara Evropske unije kazalo je u svom saopštenju da Evropska komisija pozdravlja napredak koji je Crna Gora napravila u primjeni dogovorenih reformi, sa naglaskom na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. “Vijeće je prihvatilo ocjenu Komisije da je Crna Gora postigla potrebni nivo ispunjavanja uslova za članstvo, pogotovo u vezi političkih uslova usvojenih na Evropskom samitu u Kopenhagenu 1983. godine”, navodi se u saopštenju.

Posebno se podvlači oblast vladavine zakona i fundamentalnih prava te se apeluje na Crnu Goru da se uhvati ukoštac sa pitanjima identifikovanim u posljednjem izvještaju Komisije o napretku, naročito kada je riječ o nezavisnosti sudstva u borbi protiv korupcije i organizovanom kriminalu.

“Vijeće je usvojilo opšte mišljenje EU, uključujući i pregovarački okvir, s ciljem otpočinjanja pregovora sa Crnom Gorom. Vijeće je odlučilo, pod uslovom da to potvrdi Evropsko vijeće, da pregovori počinju 29. juna 2012”, saopštilo je Vijeće ministara.

Pregovori počinju tzv. skriningom, a to je dubinska analiza crnogorskog i evropskog zakonodavstva i prakse. Švedska je uslovila da uz uobičajenu proceduru skrininga, za dozvolu o stvarnom otvaranju pregovora o poglavljima vezanim uz reforme pravosuđa i unutrašnjih poslova, bude obavezno priložen i izvještaj Europola, zajedničke evropske agencije za suzbijanje kriminala. Švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt, koji se protivio određivanju datuma početka pregovora sa Crnom Gorom, nakon sastanka je ponovio zaključak Vijeća ministara da će se tražiti izvještaj Europola o stanju u Crnoj Gori.

– Zabrinuti smo zbog organiziranog kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Svjesni smo da je taj problem prisutan i u drugim zemljama, ali u Crnoj Gori je to uistinu velik problem. Povjerenik za proširenje je kazao da je postignut napredak, ali mi tražimo da Europol napravi široki izvještaj o stanju, te da njegovi nalazi budu dijelom izvještaja o napretku Crne Gore koji bi trebao sadržavati jasne informacije o tome što je učinjeno, ali i što treba učiniti – naglasio je Bildt.