Odmetnici uništavaju RIZ

U tiskanom izdanju Novosti na stranicama 16 i 17, 20. 07. 2012. te na portalu Novossti.com, 22.07.2012. objavljen je članak pod naslovom „Što nova vlast petlja oko RIZ-a?“, a kao autor naveden je novinar Saša Kosanović.

U trećem odlomku članka navodi se: “Predsjedniku uprave ne dozvoljavamo ulaz jer je 95 posto radnika koji su potpisali peticiju, kojom mu je zabranjen ulaz, smatra da on djeluje protiv naših, a isključivo u korist većinskog vlasnika AUDIO-a“. Radi se o netočnoj informaciji s obzirom da se de facto može smatrati da su odluku o zabrani ulaska donijela dva odmetnuta člana Uprave Milić Bijelić i Stjepan Planinić koji su me i do sada preglasavali u svim bitnim odlukama u skladu sa statutom Društva. Naime, spomenuti članovi Uprave su bili dužni prema zakonu omogućiti nesmetan nastavak rada predsjedniku Uprave, a umjesto toga oni su angažirali dodatnu zaštitarsku tvrtku s jedinim zadatkom da mi se onemogući ulaz u tvornicu. Nadalje, prema informacijama kojima raspolažem spomenutu su peticiju mnogi potpisali pod pritiskom i iz straha. Nezadovoljni odlukom Vlade kao većinskog vlasnika o imenovanju nove uprave RIZ Odašiljača od 5. travnja 2012. prema kojoj njih dvojica više nisu njezini članovi, Bijelić i Planinić uz pomoć sindikalne povjerenice Marine Glokević čine sve u svojoj moći, koristeći legalne i druge načine da spriječe njezino provođenje. Prije svega, sustavno opstruiraju pravo većinskog vlasnika da imenuje svoje ljude u Nadzorni odbor, odbijanjem sazivanja skupštine u skladu sa zakonom i procedurom te sazivaju skupštinu Društva za 31. kolovoza za koju ne postoji nijedna legalno donesena odluka NO-a.

Odbijanjem izvršenja ove odluke državi kao većinskom vlasniku je onemogućen uvid u poslovanje RIZ-a dok društvo već godinama posluje s gubitkom (novih 40 milijuna kuna gubitaka od 2009. do danas). Ne zna se, primjerice, u što je utrošeno 88 milijuna kuna svježeg novca uplaćenog 2008. godine od strane države, nema realnog uvida u poslovne knjige te utvrđivanja stvarnog stanja u kojem se Društvo nalazi. Članovi odmetnute Uprave Bijelić i Planinić uz potporu sindikalne povjerenice Glokević praktički vode RIZ-Odašiljače d.d. kao da je njihovo osobno vlasništvo, i to na krajnje neodgovoran način. Iako često naglašavaju da se bore za interese radnika, činjenica je da bi ovaj način vođenja poslovanja moglo dovesti do najgoreg scenarija za sve, kako za državu kao većinskog vlasnika i ostale dioničare, tako i za same zaposlenike. U korist ovoj tvrdnji govore i netom objavljeni porazni rezultati poslovanja prema kojima je prihod RIZ-a u prvih pola godine 2012. godine manji za 63,3 posto, novi gubici 6,8 milijuna kuna i povećanje prethodne zaduženosti za 30 milijuna kuna samo u zadnja četiri mjeseca. Napominjem da se sve se ovo odvilo nakon odluke AUDIO-a kojom se razrješuju stari i imenuju novi članovi Uprave.

Očekivani prihodi koje Planinić i Bijelić učestalo spominju teško će nadoknaditi počinjenu štetu i nova zaduženja, a da stvari budu još gore, RIZ ove godine nema ugovoren niti jedan novi posao, a umjesto da se u takvim okolnostima agresivno bavi traženjem novih poslova, Društvo se, kao uostalom i posljednjih godina, bavi samim sobom, odnosno preko leđa Društva prelama se borba za vlasništvom. Jasno je da je u takvoj situaciji AUDIO u ime većinskog vlasnika morao reagirati i imenovati novu Upravu sa zadatkom spašavanja Društva.

U četvrtom odlomku novinar navodi: „Nije naodmet napomenuti da su od 240 zaposlenih polovica inženjeri, dakle visokoobrazovani kadrovi…“ Prava istina je da je u RIZ-u danas preostalo svega 60-ak inženjera odnosno jedna petina zaposlenih. Imajući u vidu ovaj podatak, upravo je jedan od ciljeva promjena da RIZ ponovno postane inženjerska tvrtka, posvećena razvoju i novim tehnologijama. Između ostalog, i novi proizvodi mogu osigurati povećanje proizvodnje, a shodno tome i povećanje zaposlenosti svih u Društvu.

U trinaestom odlomku citiran je g. Bijelić: “Ne mogu vjerovati kako vlast ne vidi da je radničko dioničarstvo najbolje rješenje…“ S obzirom na porast zaduženosti Društva i pad prihoda sama provedba ESOP-a na kojoj se sada inzistira ne garantira ni bolje upravljanje poduzećem niti veću zaštitu interesa zaposlenika. Osim toga, opstrukcije članova odmetnute uprave onemogućavaju AUDIO-u kao većinskom vlasniku objektivan i neophodan uvid u stanje Društva prije razmatranja bilo kakve odluke o ESOP-u. Sve ovo vrijeme g. Bijelić i g. Planinić dodatno manipuliraju i stvaraju atmosferu straha među radnicima plasirajući lažnu tezu da će nova Uprava uništiti Društvo kako bi prepustila vrijedno zemljište nekakvom građevinskom lobiju.

Pozivam Vas da u skladu s člankom 57. stavkom 1. Zakona o medijima u cijelosti objavite ovaj odgovor

S poštovanjem,

Robert Inkret

Predsjednik Uprave RIZ-Odašiljači