Simbolika brojeva – 2. dio

Još od doba Pitagore, a vjerojatno i ranije, postojalo je raspoznavanje osnovnih tema koje su pripadale pojedinim brojevima. Ovisno o svojoj vibraciji svaki broj je učestvovao u kreiranju stvarnosti koja nas okružuje i istovremeno pružao mogućnost njezinog preoblikovanja. Pitagora kao tri manifestacije božanske prirode uz brojeve, navodi još zvuk i boju. Njihovim kombiniranjem dolazi se do konkretnih materijalnih oblika i ukupnog fizičkog svijeta. Sve što postoji u sebi karakterizirano je pripadajućim brojevima koji paralelno označavaju oblik iluzije koju živimo i put do eventualnog oslobođenja.

Prvih devet brojeva u numerologiji se prepoznaju kao karakteristični životni putovi kojima ljudi kroče do svog ispunjenja. Za razliku od astrologije koja u pravilu za tipologiju koristi brojeve 7 i 12, znanost o brojevima je sličnija tradiciji eneagrama koje u svoje vrijeme ponovno aktualizirao Gurdjieff. Gledajući tih devet osnovnih životnih putova možemo ih ukratko opisati kao:

1 – Individualnost i dalekovidnost

2 – Povezivanje i povjerenje u partnerstvu

3 – Kreativnost i imaginacija

4 – Svrhovitost i postignuće

5 – Sloboda i zadovoljstvo

6 – Briga za porodicu i društvo

7 – Dubinsko znanje i duhovnost

8 – Moć i materijalna postignuća

9 – Suosjećanje i ubrzana evolucija

ŠEST

U sebi krije dijametralno suprotne sadržaje. S jedne strane on je prema Pitagori savršen broj jer je jednak sumi svojih djelitelja (1, 2, 3). U prilog tome ide i činjenica što je Bog stvarao svijet šest dana, te otpočinuo tokom onog sedmog. Sveti Augustin u svojoj knjizi “Grad Božji” posebno ističe tu činjenicu i na taj način broj šest čini simpatičnim svim kršćanima. Pri tome naravno nije uzeo u obzir zlokobnu kombinaciju tri šestice s kojom se tokom svih tih stoljeća širo strah i nelagoda unutar pravovjernih zajednica smjernih vjernika. Kocka koja se uobičajeno koristi u kockanju na sebi ima šest kao najveći broj, tako da je njegovo pojavljivanje najčešće označavalo pobjedu i materijalnu korist.

U modernoj numerologiji broj 6 povezuje se sa simbolikom planeta Venere. U skladu s pripadajućim planetom, on predstavlja težnju za harmonijom i stabilnošću. Za ljude koji su rođeni pod njegovim utjecajem kaže se vrlo odgovorni i usmjereni na pomaganje onih s kojima su povezani. Njihova porodica im je na prvom mjestu, pa se vrlo često žrtvuju kako bi svojima bližnjima omogućili životnu sigurnost. Kada nisu uravnoteženi, ljudi broja 6 postaju izuzetno neodlučni i ovisni o drugim osobama. Znaju iskazivati ljubomoru i donositi loše utemeljene odluke.

SEDAM

Svuda je oko nas. Nalazimo ga u sedam dana tjedna, vidljivim planetima, stupnjevima usavršavanja, laticama ruže, granama kozmičkog žrtvenog stabla u šamanizmu, itd. Ovaj broj karakterističan je za Apolonov kult, tako da su se svečanosti tog boga slavile sedmog dana u mjesecu. I u Kini su se pučke svetkovine u pravilu održavale sedmog dana u mjesecu. Broj sedam pojavljuje se i u bezbrojnim grčkim mitovima, od sedam žica na Apolonovoj liri pa do sedam Hesperida. Ni budizam nije mogao zaobići značenje ovog posebnog broja, tako da i Buda sa sobom u ovaj svijet nosi sedam posebnih znamena.

U modernoj numerologiji broj 7 nema jednoznačnu povezanost s planetima. Indijski numerolozi Mu dodjeljuju Ketua (južni Mjesečev čvor), dok se istovremeno moderni zapadni numerolozi opredjeljuju za Uran. U svakom slučaju, broj 7 označava želju za najvišim znanjem, meditaciju i duhovnost. Ljudi rođeni pod njegovim utjecajem nemaju preveliku potrebu za potvrđivanjem unutar materijalnog svijeta i svoje ambicije usmjeravaju u pravcu filozofije i religije. Ukoliko nisu uravnoteženi, oni se odvajaju od ostalih ljudi i pri tome kritiziraju sve što ih okružuje.

OSAM

Osam se uzima kao broj kozmičke ravnoteže. objedinjuje četiri glavne i četiri sporedne strane svijeta, te na taj način opisuje sva moguća kretanja unutar ovog svijeta. Nije slučajno što budistički Kotač zakona (Dharmachakra) ima upravo toliko žbica. U kineskoj Knjizi programa pronaći ćemo osam trigrama koji kombiniranjem daju 64 heksagrama. Broj osam i osmerokut predstavljaju posrednika prilikom transformacije kvadrata u krug.

Moderna numerologija broj 8 doživljava kao simbol za najveća postignuća unutar društvenog konteksta. Astrološki gledano, on bi mogao predstavljati Marsa egzaltiranog u znaku Jarca, ili drugim riječima koncentriranu energiju na ostvarivanje jasno određenih ciljeva. Broj 8 ujedno je i broj karme, pa stoga ljudi koji kroče njegovim putem moraju obratiti pozornost na ispravno djelovanje. U njihovom slučaju, svaka greška i sebičnost donose rušenje do tada izgrađenih struktura. Prilikom korištenja, energija broja 8 razvija se velika moć koja u osnovi nije osobnog karaktera.

DEVET

U Homerovim djelima broj devet ima ritualnu vrijednost. Demetra je tražeći svoju otetu kćerku Perzefonu obišla svijet za devet dana. Isto tako je Zeus stvorio devet muza u devet ljubavnih noći. U tom kontekstu devet je mjera dozrijevanja i uspjeh istraživanja. Ovaj broj je zadnji korak na putu do konačnog ispunjenja. Prema Pseudo-Dioniziju Areopagitu, anđeli su raspoređeni u devet zborova, ili tri trijade, savršenstvo savršenstva, red u redu, jedinstvo u jedinstvu. Simbolika broja devet odražava se u rasporedu nebeskih sfera i njima simetričnim krugovima pakla. Budući da je mikrokozmos stvoren na sliku neba, kinesko carsko prijestolje ima devet stepenica, a od vanjskog svijeta je odvojeno devetorim vratima.

U numerologiji postoje različita mišljenja o astrološkim korespondencijama broja 9. Po nekim numerolozima on odražava karakteristike planeta Marsa, dok drugi umjesto njega koriste Neptuna. Ljudi koji su rođeni pod utjecajem broja 9 u svojim životima iskazuju veliku osjetljivost za tuđe probleme. Oni svemu pristupaju iz šire perspektive i uvijek traže viši smisao. Skloni su dramatiziranju i ponekad ulaze u sveti rat protiv svih koji ne podržavaju njihove ideale. Njihove emocije su vrlo jake i sklone naglim promjenama. U svojem djelovanju trebali bi se čuvati bilo kakve megalomanije.

NULA

Nula kao znamenka po prvi puta se pojavila u Mezopotamiji negdje oko 700 godina prije Krista, no za formuliranje nule kao broja trebalo je pričekati do devetog stoljeća kada se uz pomoć tamošnje filozofije i religije osvijestila mogućnost o postojanju nečega što nema materijalnu reprezentaciju. U numerologiji broj 0 ne odnosi se na niti jedan specifični životni put. On dobiva značenje samo u kombinaciji s drugim brojevima, kada služi kao neka vrsta pojačala za njihove karakteristike. Sama po sebi, nula je prazna sfera, trenutak koji prethodi kasnijoj manifestaciji i trenutak nakon što je čitav svijet ponovno nestao. Kroz uspostavljanje kontakta s njome može se ostvariti potpuna transparentnost i postati nevidljivim za sve one koji čuvaju poredak ovog svijeta. Kako stvari stoje, bez postojanja nule ne bi postojao ni pojam beskonačnosti. Ukoliko bilo koji broj podijelimo nulom, dobiti ćemo beskonačnost, a pomnožimo li bilo koji broj nulom, ne ostaje nam ništa osim nule.