Simbolika brojeva, prvi dio

Osim uobičajenog administrativnog i znanstvenog značenja, svaki broj ima i ono simboličko. Za Platona je upravo tumačenje simbolike brojeva bilo najviši stupanj spoznaje kozmičkog i unutrašnjeg sklada.

Kinezi su u znanosti o brojevima vide ključ raspoznavanja makro i mikrokozmičkog sklada. Na taj način se postiže usklađivanje s prirodnim zakonitostima. Slično razmišlja i Nikola Kuzinski koji ističe kako se preko brojeva najbolje možemo približiti božanskim istinama. Tokom povijesti veliki broj mislilaca, od Pitagore pa do Kanta, brojevima ne pristupa na kvantitativan nego kvalitativan način. Oni su u tom kontekstu naša spona s vječnim istinama, a njihovo razumijevanje preduvjet za oslobađanje podložnosti sudbini.

Jedan

Jedan je idealni simbol za božansko jer ono je duh i kao takvo nema potrebe s materijalnim kvalitetama koje se pojavljuju s mnogostrukošću. Kao jedan, Bog je apsolutan i jedinstven u svom postojanju. Njemački protestantski mistik Valentin Weigel prikazao je misterij broja jedan kao broja božanskog u svojoj izreci: “Jedan je dovršenje i koncept svih ostalih brojeva. Usporediti ću Boga s prvim brojem, a stvorena bića s ostalim brojevima, jer Bog je jedan.” Muslimanski mistici numeričku vrijednost 1 su pridružili slovu alif, prvom slovu u arapskom alfabetu. Alih je prvo slovo u imenu Boga (Alah), što daje mogućnost stvaranja višestruke numerološke simbolike. Preko poznavanja prvog slova alfabeta i njegove numeričke vrijednosti postiže se sva potrebna mudrost i znanje.

U modernoj numerologiji broj 1 povezuje se sa Sunčevom simbolikom. On označava izraženu individualnost i potrebu preuzimanja vodećih uloga. Kada netko ide životnim putem jedinice njegova glavna lekcija je naučiti oslanjati se na samog sebe. Ovaj broj donosi ambicioznost i hrabrost koje tim ljudima pružaju mogućnost ostvarivanja najviših ciljeva. Mračna strana broja 1 je prenaglašena egoističnost (Ja sam Bog jedini i nema drugih bogova osim mene).

Dva

Broj dva je simbol suprotnosti, sukoba, odraza, što znači da iskazuje ili ostvarenu ravnotežu, ili latentnu prijetnju . To je broj svih ambivalentnosti i udvostručenja. On je prvi i najradikalnija od svih (muško i žensko, crno i bijelo, istina i laž, duh i materija), dioba iz koje nastaju sve ostale. U davnim vremenima se broj dva pripisivao majci i označavao ženski princip. Broj dva simbolizira dualnost na kojoj počiva sva dijalektika, svaki napor, svaka borba i svako kretanje. Koliko god na prvi pogled princip dualnosti zgledao problematično, on je preduvjet oslobađanja iz ovog nesavršenog svijeta. Njegov energetski potencijal dovodi do kretanja i inicira promjene u stvarnosti koja bi inače ostala kristalizirana o svojem postojećem stanju.

U modernoj numerologiji broj dva dobiva puno pozitivnije konotacije. On se povezuje sa simbolikom Mjeseca koji tokom noći odražava Sunčevu svjetlost. Ljudi koji idu životnim putem broja 2 uče kako surađivati s drugima. Njihovo najviše ispunjenje moguće je jedino kroz partnerstvo ili grupu. Ti ljudi su izuzetno osjetljivi i pri tome pridaju veliku pažnju tuđim osjećajima.

Tri

Broj tri možemo doživjeti kao izraz intelektualnog i duhovnog reda. On simbolizira trojedinstvo živog bića u kojemu je on rezultat zbroja 1 i 2. Pošto je broj jedan u pravilu imao božanske konotacije i izlazio izvan okvira ostalih brojeva, tri se u pravilu doživljavao kao prvi neparni (muški) broj. Tri je za Kineze bio savršen broj (cheng), izraz sveukupnosti i dovršenosti. Ako je broj jedan Otac, a dva Majka, onda je broj tri Sin koji dovršava veliku trijadu postojanja. Za kršćane se ta ideja manifestirala u ideji božanskog trojedinstva, ili drugim riječima, Bog je jedan u tri osobe. U hinduističkoj tradiciji Božje očitovanje je trostruko (Trimurti): Brahma, Višnu i Šiva. Na taj način hinduisti su osmislili imanentni zakon egzistiranja o ovom svijetu koji se izražava kroz stvaranje, očuvanje i transformiranje.

Moderna numerologija broj 3 povezuje s planetom Jupiterom, a ljude koji idu njegovim putem označuje kao one koji uče kako stvoriti sreću. Oni to postižu us pomoć duhovitosti, kreativnosti i maštovitosti. Broj 3 u numerologiji se smatra izuzetno poticajnim za ostvarivanje velikih postignuća jer priziva sretne okolnosti koje sve olakšavaju.

Četiri

Simbolička značenja broja četiri povezuju se s kvadratom i križem. Još od prethistorijskog doba ovaj broj se povezuje sa svime onime što je čvrsto i opipljivo, te time dostupno našim osjetilima. Zbog povezanosti s križem broj četiri postao je jedinstven simbol potpunosti i sveobuhvatnosti. Postoje četiri glavne strane svijeta, četiri vjetra, četiri glavne mjesečeve faze, četiri godišnja doba, četiri elementa, četiri temperamenta, četiri rijeke u Raju, četiri slova u božjem imenu (YHVH), četiri evanđelista, itd. U tom kontekstu broj četiri simbolizira zemaljsko, cjelokupnost stvorenoga i pojavnog, koje je istodobno i prolazno. Neobično je da u japanskom riječ shi istovremeno znači četiri i smrt. Zbog toga Japanci brižljivo paze da tu riječ ne izgovore i u svakodnevnom je životu zamjenjuju s yo ili yon.

U numerologiji postoje određene nedoumice oko astroloških karakteristika broja 4. Neki mu pridružuju prirodu sjevernog Mjesečevog čvora, dok ga drugi svrstavaju u isti rang sa Saturnom. U svakom slučaju ovaj parni broj donosi potrebu građenja života na stabilnom temelju. Ljudi čiji životni put je obilježen četvorkom uče se koristiti disciplinu na konstruktivan način.

Pet

Simbolizam broja 5 proizlazi iz činjenice što je on zbroj prvog parnog i prvog neparnog broja (2+3), te da se nalazi na sredini prvih devet brojeva. Za pitagorejce on je bio broj središta, sklada i ravnoteže. U njemu se realizira ideja svetog braka, to jest spajanja zemaljskog (2) i nebeskog (3) principa. Broj pet simbolizira i čovjeka koji je stao raširenih ruku. Povezanost čovjeka sa simbolikom broja pet izražava se i preko naših pet osjetila. Peterokutno savršenstvo pitagorejaca ostavilo je traga i u arhitekturi gotičkih katedrala. U hermetičkom simbolizmu zvijezda s pet krakova i cvijet s pet latica stoji u središtu križa četiriju elemenata. Na taj način broj 5 dobiva simboliku petog elementa, kvintesencije, ili etera.

Suprotno astronomiji, moderna numerologija broj 5 raspoznaje kao onaj koji je povezan s planetom Merkurom. Ljudi koji su povezani sa životnim putem ovog broja trebaju naučiti komunicirati i inicirati promjene. Njima je izuzetno važna sloboda koju nastoje postići na svim planovima bivstvovanja. Posjeduju snažan nesvjesni seksualni magnetizam i kreativnost.