Opomena pred isključenje

Sudija podgoričkog prekršajnog suda Larisa Begović ustanovila je da je mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Radović kriv za govor mržnje te mu je izrekla sudsku opomenu. Sudija je kazala da se nije odlučila za zatvorsku ili novčanu kaznu, jer smatra da će sudska opomena postići svrhu kažnjavanja. Presudi, na koju se čeka više od godinu dana, prethodio je postupak koji su pratila česta odlaganja ročišta i zahtjevi odbrane za izuzećem tužioca i sudija, a samom izricanju sudske odluke nisu prisustvovali ni optuženi ni njegov branilac.

Amfilohijev branilac, podgorički advokat Vojislav Đurišić, koji je napustio sudnicu nakon što je ponovio zahtjev za izuzećem sudije, bio je zatečen kada su mu novinari saopštili da je donijeta presuda po kojoj je njegov klijent osuđen uz opomenu prekršajnog suda. Đurišić je izjavio crnogorskim novinarima da mu nije poznat nijedan krivični ili prekršajni postupak pokrenut za takve ispade, čime je izrazio svoje ubjeđenje u nevinost svog klijenta. On je najavio i žalbu Područnom organu za prekršaje, kada presuda bude dobivena u pisanoj formi.

Prekršajni postupak protiv Amfilohija Radovića zbog govora mržnje Više državno tužilaštvo započelo je 19. januara 2011. Najviši velikodostojnik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je od Badnje večeri, 6. januara, do 18. januara prošle godine upućivao kletve i vrijeđao nacionalna osjećanja građana, tokom božićne besjede u kojoj je komentarisao namjeru vlasti da ukloni limenu crkvu nelegalno postavljenu na planini Rumiji kod Bara. Tom je prilikom kazao: “Ko sruši taj hram, Bog ga srušio. I njega i njegovo potomstvo, i časni krst mu sudio.”

Po procjeni tužilaštva, Amfilohije je riječi mržnje izgovorio i kada je komentarisao crnogorski jezik. On je tih dana koristio izraze kao što su “pasja” i “lažna” vjera koja želi da sruši crkvu na Rumiji, najavljivao mogućnost rušenja džamija i vjerskog sukoba u Crnoj Gori. U svojoj pisanoj odbrani Amfilohije je svoje riječi i kletve pravdao, kako je rekao, sastavnim dijelom proročkog jezika i jezika crkve.

Da li će ovakva presuda stati na jezik najpoznatijem samozvanom proroku među crkvenim velikodostojnicima u regionu, ratnom huškaču i zagovorniku ontološke omraze ili je sudska opomena izrečena simbolično, vidjeće se uskoro. Možda već na Božić.