Kontakti

Redakcija samostalnog srpskog tjednika “NOVOSTI”

Adresa: Gajeva 7/1
10 000 Zagreb
Croatia

Telefon: 01 48 11 198

Telefaks: 01 48 11 281

Web adresa: www.novossti.com
e-mail: info@novossti.com