Predizborni cirkus u Crnoj Gori

Crnogorska Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) nedavno je dostavila dnevnim listovima “Vijesti” i “Dan” izvode iz važećeg biračkog spiska koji su pokazali da najmanje 14.267 birača imaju jednog ili više “dvojnika” sa istim imenima, prezimenima i adresama stanovanja, a različitim matičnim brojevima i šiframa birača, ali i da najmanje 1.282 birača nemaju upisan matični broj, dok je 290 građana upisano na dva različita biračka mjesta. Iz MANS-a ukazuju i na primjere lica koja se isto zovu, žive na identičnim adresama i glasaju na istim biračkim mjestima, a imaju različite datume rođenja, matične brojeve i šifre birača.

Greška ili namjera?

– Da li se radi o greškama, o izdavanju duplih dokumenata ili nečemu trećem, trebalo bi da ustanove državne institucije koje brinu o regularnosti biračkog spiska – kaže Vanja Ćalović, direktorka MANS-a koja uporno insistira na tome da je grešaka previše, što otvara sumnju da je postojala namjera.

– Mi govorimo zaista o jednoj velikoj cifri koja na ozbiljan način može da utiče na konačan ishod izbora, ukoliko se ispostavi da tu ima ljudi koji su na neki nezakonit način došli do tih ličnih karata. Vrhovni državni tužilac mora da se pozabavi time da li je to urađeno na organizovani način sa ciljem manipulisanja biračkom voljom, odnosno rezultatima izbora, jer postoji niz krivičnih djela koja se odnose na izborne zloupotrebe i mi zaista ozbiljno sumnjamo da ovdje ne mogu biti u pitanju samo neke administrativne greške, jer ih je jednostavno previše – objašnjava Vanja Ćalović.

Navodi da u biračkom spisku ima preko 14.000 duplo upisanih birača bili su tema vanredne pres-konferencije Ministarstva za informaciono društvo. Pomoćnik ministra Radule Novović ocijenio je netačnim, površnim i neprovjerenim navode MANS-a, ali je ipak kazao da je Centralni birački spisak transparentna i ažurna baza podataka.

Nesigurni podaci

Iz MANS-a tvrde da u centralnom biračkom spisku i dalje stoje imena preminulih građana. Prema podacima sa posljednjeg popisa, u Crnoj Gori je bilo 113.533 građana koji su stariji od 60 godina, dok ih je u biračkom spisku 117.493. Popis pokazuje i da je 2011. godine starijih od 70 godina bilo 57.216, a u centralnom biračkom spisku je registrovan 58.541 građanin.

Pomoćnik direktora Monstata Božidar Popović tvrdi da se podaci o broju punoljetnih građana iz biračkog spiska i sa popisa stanovništva ne mogu upoređivati zbog različite svrhe, cilja i metodologije koja se koristi pri evidentiranju podataka.

Kakav će biti ishod izbora i da li će se riješiti nepravilnosti na biračkim spiskovima, ne zna se, ali je sve ovo sigurno dobra uvertira za jedne, za promjenu, zanimljive izbore.