Članci tagirani s ‘Marko Kržan’

Razmišljajmo o revolucionarnim rješenjima iz prošlosti

Sve se lijeve političke snage sada odriču svoje revolucionarne baštine na način da u prošlosti odvajaju revoluciju i socijalističke tendencije od, mogli bismo reći, nacionalističkih tendencija. Slovensko udruženje boraca NOB-a sada zastupa stajalište da je revolucija bila neka vrsta devijacije, dok je vrijednost koja ostaje ta narodna, pa onda i državotvorna linija

Nastavite čitati...