Članci tagirani s ‘Erdutski sporazum’

Opredeljeni za mir

Podsetivši da je i ZVO nastao na temeljima Erdutskog sporazuma, njegov predsednik Dragan Crnogorac na kraju svečanosti uručio je po jedan primerak teksta sporazuma predsednicima države, Sabora i Vlade te mirovnim posrednicima

Nastavite čitati...

SNV i ZVO oblici samouprave Srba u Hrvatskoj

Najveći uspeh Erdutskog sporazuma u činjenici da je oko dve trećine srpskog stanovništa ipak ostalo da živi u ovom delu Hrvatske. Prema podacima koje je naveo, 1991. je na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije živela 71 hiljada Srba, a danas ih ima oko 55 hiljada.

Nastavite čitati...